Telefonická linka Obnov dom

Nová linka poradenstva pre Obnov dom pomôže ľuďom s výzvami na doplnenie

Partneri sekcie:

Slovenská agentúra životného prostredia prichádza s novinkou pre majiteľov rodinných domov, ktorí požiadali o finančný príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR. Od pondelka 17. júla zriadila špeciálnu poradenskú linku k výzvam na doplnenie.

Výzvu na doplnenie dostávajú majitelia rodinných domov, ktorí musia Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) doplniť dokumenty alebo vysvetlenia potrebné pre úspešné vyhodnotenie žiadosti.

„Vychádzame v ústrety žiadateľom, ktorí sú často bezradní, keď im príde výzva s odbornými a právnym usmerneniami. Majitelia rodinných domov nevedia, ako postupovať a na koho sa obrátiť so žiadosťou o vysvetlenie. Práve z tohto dôvodu sme zriadili špeciálnu linku 0907 208 721, na ktorej sa žiadatelia môžu poradiť každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod. Naši odborní pracovníci vyhľadajú ich žiadosť, zistia, v akom je stave a nasmerujú ich k ďalším krokom tak, aby o príspevok z plánu obnovy neprišli,“ vysvetľuje Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Novú telefonickú linku sme si vyskúšali aj my v redakcii. Slúži primárne na poradenstvo k výzvam na doplnenie. Pokiaľ sa chcete informovať na stav vašej žiadosti z prvej pilotnej výzvy, budete potrebovať číslo žiadosti (to dostanete až s výzvou na doplnenie od SAŽP) alebo si ju pracovníci vyhľadajú na základe katastrálneho územia a čísla parcely nehnuteľnosti.

Pravdepodobne sa však dozviete len to, že vaša žiadosť je, tak ako stovky iných, v stave posudzovania. Informáciu o splnení/nesplnení podmienok (prípadne výzvu na doplnenie) obdržíte v listinnej podobe alebo elektronicky. A to podľa toho, akú formu komunikácie ste si zvolili v žiadosti.

Agentúra chce zjednodušiť prístup k finančnému príspevku

V rámci zdynamizovania procesov urobila SAŽP v júli hneď niekoľko zmien, okrem spustenia linky poradenstva. „Je pre nás dôležité, aby sme boli zrozumiteľní, ústretoví a v úzkom kontakte s občanmi. Chceme im v čo najväčšej miere pomôcť a zjednodušiť prístup k finančnému príspevku. Ani jeden podnet či sťažnosť neberieme na ľahkú váhu, všetky evidujeme, venujeme sa im a žiadateľom odpovedáme,“ doplnil generálny riaditeľ.

Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia aj na webovom portál www.obnovdom.sk. „Na kalkulačke si môžu vypočítať predpokladanú výšku príspevku a v prípade žiadateľov z Výzvy č. 3 si taktiež môžu overiť, v akom stave je ich žiadosť,“ uviedla SAŽP.

Doteraz bolo odoslaných až 1 700 výziev na doplnenie

Najčastejšími dôvodmi výzvy na doplnenie sú chýbajúce povinné prílohy, riadne neoverené plnomocenstvá, nesúlad údajov na liste vlastníctva s predloženým dokladom o veku stavby. Problémovými sú aj prvé kolaudačné rozhodnutia, na ktorých chýbajú základné údaje ako číslo parcely alebo domu.

Často sa objavujú aj výzvy na doplnenie týkajúce sa energetických certifikátov, ktoré nemajú požadovaný formát, rozsah a chýbajú v nich dôležité údaje pred obnovou alebo fotodokumentácia. K dnešnému dňu bolo odoslaných vyše 1 700 výziev, mnohé z nich opakovane tým istým žiadateľom.

Zelená linka pre všeobecné informácie je stále v prevádzke

Telefonické poradenstvo k výzvam na doplnenie je v prevádzke od pondelka, 17. júla a využilo ho už niekoľko desiatok žiadateľov. Pre majiteľov rodinných domov, ktorí sa zaujímajú o všeobecné informácie k programu Obnov dom je aj naďalej k dispozícii Zelená linka (0800 144 440) v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.

Poradenstvo poskytujú aj pracovníci desiatich regionálnych kancelárií po celom Slovensku. A to v utorok a vo štvrtok od 15.00 do 17.00 hod.

SAŽP, red