Trenčín

Mestá majú už len pár dní na to, aby sa prihlásili do súťaže ENVIROMESTO

Partneri sekcie:

Do 5. júna sa slovenské mestá môžu prihlásiť do súťaže, ktorej cieľom je poukázať na potrebu zlepšovania mestského životného prostredia a zároveň oceniť samosprávy, ktoré idú príkladom.

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) otvorili 4. ročník kampane ENVIROMESTO 2023 začiatkom mája s ambíciou oceniť tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie.

Konečným termínom pre podávanie prihlášok do národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je 5. jún. Zapojiť sa môže každá obec so štatútom mesta. Hodnotiaca komisia bude posudzovať aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do uzávierky prihlášok.

Prihlásené mestá zabojujú o tri ocenenia v týchto oblastiach:

  • Zelené a obehové hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny
  • Zdravé mesto

Laureátom národného ocenenia môže byť len tá samospráva, ktorá sa prihlási do všetkých oblastí a preukáže komplexné výsledky. Počas predchádzajúcich ročníkov sa ceny rozdávali napríklad za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, za aktívny prístup k riešeniu problematiky mobility v meste či za ochranu vtáctva v mestskom prostredí.

V poslednom ročníku si prvenstvo v oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra odnieslo mesto Púchov. V oblasti Ochrany ovzdušia bodovala pred dvoma rokmi Nitra a za adaptáciu a zmierňovanie dopadov zmeny klímy porota ocenila Skalicu. Zaujal ju prístup mesta k budovaniu vodozádržných opatrení.

Laurátom ocenenia ENVIROMESTO 2021 sa stal Trenčín, ktorý presvedčil komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia a zároveň ovládol aj súťažnú oblasť Prechod na zelené hospodárstvo.

Všetky potrebné informácie, vrátane samotnej prihlášky, sú dostupné na stránke SAŽP. Dokumenty môžu záujemcovia poslať elektronicky do 5. júna.

Slovenská agentúra životného prostredia