obnoviteľné zdroje energie

Europoslanci podporili obnoviteľné zdroje. Nový zákon urýchli schvaľovanie solárnych a veterných elektrární

Európsky parlament odhlasoval posilnenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so Zelenou dohodou a REPowerEU. Cieľom je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe v EÚ.

Cieľom aktualizovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, na ktorej sa už neformálne dohodol Parlament s Radou Európskej únie (EÚ), je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe v EÚ do roku 2030 na 42,5 %. Členské štáty by sa však mali usilovať o dosiahnutie podielu až vo výške 45 %.

Maximálne lehoty pre schvaľovacie procesy

Nový zákon tiež urýchli proces schvaľovania nových elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne či veterné elektrárne, ako aj prispôsobenie existujúcich elektrární. Vnútroštátne orgány by mali mať na schválenie nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov maximálne 12 mesiacov, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú v takzvaných oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Mimo týchto oblastí by proces nemal trvať dlhšie než 24 mesiacov.

V sektore dopravy by malo využívanie obnoviteľných zdrojov energie viesť do roku 2030 k zníženiu emisií skleníkových plynov o 14,5 %, a to vďaka zvýšeniu podielu moderných biopalív a stanoveniu ambicióznejšej kvóty pre obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík.

Podpora inovatívnych technológií

Europoslanci sa tiež postarali o to, že si členské štáty budú musieť stanoviť orientačný cieľ, aby aspoň 5 % novoinštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov bolo založenej na inovatívnych technológiách. Okrem toho by si mali tiež stanoviť záväzný rámec na podporu cezhraničných energetických projektov.

Poslanci sa zasadili aj o sprísnenie kritérií využívania biomasy s cieľom zabezpečiť, že EÚ nebude dotovať neudržateľné praktiky. Ťažba biomasy by sa podľa nich mala vykonávať tak, aby nezhoršovala kvalitu pôdy a nepoškodzovala biodiverzitu.

„V snahe o väčšiu energetickú nezávislosť a zníženie emisií CO2 sme zvýšili naše ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Táto smernica je dôkazom toho, že Brusel môže byť nebyrokratický a pragmatický. Obnoviteľné zdroje energie sme označili za prevažujúci verejný záujem a zjednodušili sme ich schvaľovací proces. Naše zameranie zahŕňa veternú energiu, fotovoltaiku, vodnú energiu, geotermálnu energiu a prílivové prúdy. Biomasa z dreva zostane klasifikovaná ako energia z obnoviteľných zdrojov,“ uviedol spravodajca Markus Pieper.

Smernicu ešte musí schváliť Rada ministrov

Ako doplnil, podľa zásady „pozitívneho mlčania“ sa investície považujú za schválené bez administratívnej spätnej väzby. Naliehavo totiž potrebujeme koncepciu trhu EÚ s elektrickou energiou a okamžitý prechod na vodík v záujme ekologickejšej transformácie. Aby mohla smernica nadobudnúť účinnosť, bude ju ešte musieť formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

Táto legislatívna revízia je súčasťou balíka Fit for 55, ktorý prispôsobuje existujúce právne predpisy v oblasti klímy a energetiky, s cieľom splniť nový cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 minimálne o 55 %.

Navrhované ciele sa ďalej zvýšili v rámci balíka REPowerEU, zameraného na zníženie závislosti Európy od dovozu fosílnych palív z Ruska po začatí agresie na Ukrajine. Tento zákon prináša aj nové opatrenia zamerané na skrátenie procesu schvaľovania využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Zdroj: Európsky parlament