ASB Články na tému

EPLAN Software

Pre predstavu o komplexnosti projektu automatizácie budovy stačí vymenovať niekoľko systémov, napríklad vykurovanie, klimatizácia, EPS, monitorovacie a bezpečnostné systémy, výťahy či osvetlenie. Na projekte sa podieľa viacero subjektov. Prebieha fázami plánovania, tendrov, detailným projektovaním a zmenami, implementáciou a nakoniec údržbou systému. Podpora kvalitného softvérového riešenia je tu nevyhnutná a jeho zodpovedný výber predstavuje významnú manažérsku úlohu.