ASB GALA

asb gala hero

NOVINKY ŠTATÚT ZÁŠTITA PARTNERIARCHÍV

Víťazi ASB GALA 2019: zľava: Ing. Pavol Čarný, Goldbeck – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ing. Jakub Gossányi, HB Reavis – ASB Developer roka aj ASB Developer roka podľa www.asb.sk, Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva aj ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, Ing. Branislav Lukáč, Strabag – ASB Stavebná firma roka, Andrej Sarvaš, Martin Lipták, Miroslav Beňák, Združenie Čierne diery – ASB Špeciálna cena.

POZRITE SI FOTOGALÉRIU ZO SLÁVNOSTNÉHO GALAVEČERA

 

ASB GALA 2019 – Osobnosťou architektúry a stavebníctva sa stal Prof. Dušan Majdúch

Prvý ponovembrový dekan Stavebnej fakulty UK v Bratislave a dlhoročný predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Dušan Majdúch, PhD. sa podľa hlasovania odbornej poroty stal ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva. Uznávaný odborník v oblasti betónových konštrukcií a mostov získal toto prestížne ocenenie aj na základe hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk. Cenu mu osobne odovzdal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

V kategórii ASB Developer roka 2019 zvíťazila podľa hlasovania odbornej poroty spoločnosť HB Reavis, ktorá svoje prvenstvo potvrdila aj na základe hlasovania verejnosti cez www.asb.sk.

Cenu ASB Stavebná firma roka 2019 podľa hlasovania odbornej poroty získala firma GOLDBECK s. r. o., podľa hlasovania verejnosti cez www.asb.sk získala toto ocenenie spoločnosť STRABAG, s. r. o.

Ocenenia boli odovzdávané počas slávnostného galavečera, ktorého 13. ročník zorganizoval časopis ASB 29. mája 2019 v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave. Oficiálnu časť večera moderovala Jarmila Hargašová Lajčáková, slávnostnú atmosféru s vyše 200 hosťami spevácky kolorovala Jana Kirschner.

Špeciálna cena pre Združenie Čierne diery

Už po piatykrát udelil časopis ASB z vydavateľstva JAGA aj špeciálnu cenu, ktorou chce upozorniť na výrazné počiny v neziskovej oblasti. „Slovensko je krajinou zabudnutých priemyselných pamiatok,“ uvádza sa v zdôvodnení tejto špeciálnej ceny. „Sú ich desiatky a miznú nám pred očami. Združenie Čierne diery vzniklo pred štyrmi rokmi z nadšenia, ktoré sa snaží preniesť na ľudí – nadchnúť ich pre históriu starých tovární, baní, stratených miest a regiónov, ktoré majú svoje slávne dni už za sebou. Darí sa im to.

Vďaka sociálnym sieťam a blogu sa o priemyselné pamiatky zaujíma viac ľudí, ako kedykoľvek predtým. Z projektu sa stal fenomén, prvú knihu vypredali za necelých 9 hodín. Na zberateľské grafiky, ktoré vydávajú v spolupráci s tlačiarňou Risomat a slovenskými autormi, sa stoja rady.

Celý zisk z nich venujú na pomoc pamiatkami. Podali už aj niekoľko návrhov na zaradenie do fondu pamiatkovej ochrany, no najmä sa im podarilo vybudovať verejné vedomie o našej „takmer“ zabudnutej histórii.

Pod záštitou prezidenta a odborných združení

Slávnostný večer sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. Andreja Kisku, ktorý sa hosťom galavečera prihovoril prostredníctvom videopozdravu. Záštitu nad podujatím ďalej prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Inštitút urbánneho rozvoja, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebná fakulta technickej univerzity v Košiciach, Spolok architektov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2019 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
ASB Developer roka 2019
HB REAVIS, a. s.
ASB Stavebná firma roka 2019
GOLDBECK s. r. o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
ASB Developer roka 2019
HB REAVIS, a. s.
ASB Stavebná firma 2019
STRABAG, s. r. o.

Ľudovít Petránsky
Foto: Miro Pochyba, Stano Spáč

Poznáme nominácie na ASB GALA 2019

Začiatkom roka 2019 sa na pracovnom stretnutí zišla nominačná komisia ASB GALA 2019. Iniciátor stretnutia, vydavateľstvo JAGA, do komisie pozýva renomované osobnosti z oblasti slovenského stavebníctva a architektúry.

Sú to zástupcovia z redakčnej rady časopisu ASB, vedúci predstavitelia stavovských združení či komôr a ďalší odborníci z praxe. Jedného zástupcu majú v komisii tiež organizátori podujatia ASB GALA 2019, ktoré vydavateľstvo JAGA pripravuje. Po intenzívnej debate o možných kandidátoch v každej kategórii členovia komisie pristúpili k tajnému hlasovaniu.

V súlade so štatútom podujatia ASB GALA 2019 sú v jednotlivých kategóriách nominovaní:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2019

Ing. arch. Irakli EristaviIng. arch. Irakli Eristavi (1969). Významný architekt svojej generácie, s projektom Sideways zastupoval svoj ateliér s názvom zerozero ČR a SR na svetovom Bienále architektúry v Benátkach v roku 2008. Z roku 2013 pochádza jeho najvýraznejší projekt – rekonštrukcia a revitalizácia bývalých vojenských kasární na Kulturpark v Košiciach, ktorý bol ocenený dvoma cenami CE.ZA.AR, Cenou ARCH, Cenou Dušana Jurkoviča, ako aj Krištáľovým krídlom. Prešovský ateliér zerozero má za sebou viacero úspešných realizácií: spomeňme aspoň Námestie Centrum, Sídlisko III v Prešove (CE.ZA.AR 2018 v kategórii exteriér) či nájomné bytové domy CMYK v Prešove (Cena ARCH 2005). V roku 2017 bolo zerozero ocenené národnou cenou v rámci BigMat-Medzinárodná cena architektúry za pešiu a cyklistickú lávku cez rieku Poprad.
Prof. Ing. Dušan Majdúch PhD.Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. (1937). Svoje celoživotné pracovisko mal na Katedre betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU (SvF STU) v Bratislave. V roku 1991 sa stal profesorom v odbore teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. Je autorom významných monografií z odboru, pričom jeho vedeckovýskumná činnosť sa týkala oblasti diagnostiky a modernizácie betónových konštrukciíí, analýzy príčin porúch, zaťažiteľnosti betónových mostov, zahŕňala aj príspevky na domácich a zahraničných konferenciách. V rokoch 1990 – 1994 pôsobil ako dekan SvF STU v Bratislave, keď bol zvolený v priamej voľbe zamestnancov a študentov. Od roku 1999 doteraz pôsobí na Ústave súdneho znalectva ako emeritný profesor. V rokoch 2003 – 2012 bol predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov. Je nositeľom viacerých ocenení: napr. čestný člen komôr stavebných inžinierov V4, Národného komitétu fib za celoživotný príspevok k rozvoju betónových konštrukcií (2006) či Uznanie za zásluhy o rozvoj rezortu od ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (2011).
Milota SidorováIng. Milota Sidorová PhD. (1986). Získala doktorát z krajinnej architektúry, pričom počas štúdia absolvovala domáce a zahraničné pobyty so zameraním na sociologický výskum, ľudské zdroje a urbanizmus. Venuje sa rozvoju mesta v interdisciplinárnych súvislostiach. Je zakladajúcou členkou medzinárodného festivalu o rozvoji mesta reSITE. V rokoch 2013 – 2014 absolvovala Fulbrightovo štipendium na The City University of New York. V roku 2015 založila platformu WPS Prague, ktorá podporuje férové zastúpenie žien v architektúre a rozvoji mesta a venuje sa rodovo citlivému plánovaniu. Je odborníčka na verejné priestory, participáciu a postupne sa začína venovať politickým aspektom plánovania. Ako poradkyňa alebo výskumníčka pre inkluzívnejšie mestá spolupracuje s mnohými domácimi či zahraničnými partnermi, napr. s Inštitútom plánovania a rozvoja hl. mesta Praha, Nadáciou Henricha Bölla, OZ Punkt či nadáciou Green Foundation, kde je od roku 2018 vedúcou programu zameriavajúceho sa na budúcnosť mestského života.
Miroslav TrnkaMiroslav Trnka (1961). Po skončení štúdií na Materiálovo- technologickej fakulte STU v Bratislave spolu s ďalším nadšencom programovania objavili jeden z prvých počítačových vírusov a v roku 1987 napísali program na jeho detekciu. Antivírusový program NOD32 sa dnes používa na celom svete vo viacerých verziách a špeciálnej úprave aj pre tablety či smartfóny. Spolu s Petrom Paškom a Rudolfom Hrubým založili v roku 1992 spoločnosť ESET. Vo filantropickej činnosti sa zameriava na boj s korupciou, podporuje však aj rôzne iné projekty, najmä v rodnej Trnave. Okrem mnohých iných ocenení mu je prepožičané štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o technický rozvoj v oblasti informačných technológií a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Získal cenu Kultúrna pamiatka roka 2016 za komplexnú obnovu meštianskeho domu v Trnave a investične podporil projekt Nádvorie Trnava, ktorý získal Cenu Dušana Jurkoviča 2018 a Cenu CE.ZA.AR 2018 v kategórii Bytové domy.
Ing. Jaroslav Varga CSc.Ing. Jaroslav Varga, CSc. (1962). Konateľ spoločnosti IZOLA Košice, s. r. o. Absolvent Stavebnej fakulty TU Košice začínal svoju profesionálnu prax ako projektant a špecialista na stavebnú fyziku. V roku 1991 založil spoločnosť IZOLA so zameraním na tepelné a vodotesné izolácie, ktorú v roku 1998 pretransformoval na IZOLA Košice, s. r. o. V Košickom kraji patrí spoločnosť IZOLA Košice k najznámejším a najúspešnejším firmám v oblasti obnovy a zatepľovania budov. V posledných rokoch svoju činnosť rozšírila smerom k výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov. Pravidelne sa umiestňuje v rebríčkoch najúspešnejších aj najspoľahlivejších stavebných firiem na Slovensku. Za svoj úspech vďačí najmä tomu, že na začiatku sa vytýčili jasné ciele a pravidlá podnikania, ktoré platia už 28 rokov.

ASB Stavebná firma roka 2019

EUROVIA SK a. s.EUROVIA SK, a. s. Firma patrí k najvýznamnejším stavebným spoločnostiam na slovenskom trhu. V posledných rokoch realizovala a odovzdala do užívania diaľnicu D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, Nosný systém MHD Bratislava, obchvat Bardejova či komplexne zmodernizovanú električkovú sieť v Košiciach. V súčasnosti je vďaka svojim bohatým skúsenostiam vedúcim členom združenia pri výstavbe diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Základné princípy, ako sú včasne a kvalitne odvedená práca za dodržiavania najprísnejších pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či skúsení zamestnanci, ktorí pristupujú ku každému projektu osobitne a zodpovedne, ostávajú kľúčovým znakom úspechu spoločnosti. EUROVIA SK nezabúda ani na oblasť spoločenskej zodpovednosti, kde významnou mierou participuje aj v environmentálnej oblasti.
GOLDBECK s. r. o.GOLDBECK, s. r. o. Stavebná spoločnosť s viac než polstoročnou tradíciou pôsobí na slovenskom trhu už 15 rokov. Základy podnikania spoločnosti sú postavené na vlastných navrhnutých a vyvinutých stavebných systémoch, ktoré v prevažnej miere aj vyrába vo svojich výrobných závodoch. Vďaka tomu je schopná projekty zrealizovať odborne, rýchlo a hospodárne, takpovediac na kľúč. V rámci Európy má niekoľko desiatok pobočiek a deväť výrobných závodov. Na Slovensku sú jej aktivity zamerané do oblastí zahrnujúcich halové objekty, parkovacie domy a kancelárske budovy, pričom má za sebou viac ako 130 úspešne zrealizovaných projektov s celkovou plochou presahujúcou 1,3 mil. m2. Podnikanie spoločnosti Goldbeck je založené na etických základoch trvalej udržateľnosti, rodinnom princípe, slušnosti a zodpovednosti voči zamestnancom, obchodným partnerom, spoločnosti a životnému prostrediu.
Skanska SK a. s.Skanska SK, a. s. Stavebnú činnosť realizuje na základe presadzovania silných hodnôt a je považovaná za lídra etiky a transparentného podnikania nielen v stavebnom sektore. Súčasťou firemnej kultúry je silné zameranie na bezpečnosť práce a udržateľné riešenia počas výstavby. Je priekopníkom v moderných technológiách – digitalizácia, 3D systémy a stavebný modeling. S komunitami už tradične spolupracuje prostredníctvom dobrovoľníckeho programu zamestnancov Podaj ruku, čím sa radí medzi moderné, inovatívne a spoločensky zodpovedne podnikajúce spoločnosti. V roku 2018 okrem iného úspešne dokončila rekonštrukciu hotela Royal Palace v Turčianskych Tepliciach, výstavbu výrobnej haly pre spoločnosť Volkswagen Martin, obytný súbor New Stein či Zlaté Krídlo v Bratislave. V súčasnosti realizuje výstavbu diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce, polyfunkčný objekt Premiére v Bratislave ako aj najmodernejšie protónové centrum v meste Lund na juhu Švédska.
STRABAG s. r. o.STRABAG, s. r. o. Dcérska spoločnosť nadnárodného koncernu STRABAG už roky patrí medzi lídrov slovenského stavebníctva. Pôsobí v oblasti dopravného a železničného staviteľstva a je aj výrobcom a dodávateľom asfaltových a betónových zmesí. Tímová práca skúsených odborníkov, využitie moderných technológií a inovatívne technické riešenia poskytujú zákazníkom vysokú kvalitu za priaznivú cenu. S projektmi Most Ružín a Terminál intermodálnej prepravy Lužianky sa spoločnosť uchádza aj o titul Stavba roka 2018.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. Sme stavebná spoločnosť s viac ako 55-ročnou tradíciou v stavebnej výrobe na Slovensku. Spoločnosť je od roku 2004 súčasťou európskeho stavebného koncernu STRABAG. Svojou činnosťou sa zameriavame najmä na dodávku a realizáciu stavieb na kľúč, realizáciu inžinierskych stavieb, výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií, ktoré sú účelne dopĺňané monolitickými alebo oceľovými konštrukciami a v neposlednom rade na realizáciu rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb. V roku 2018 sa nám darilo hlavne v oblasti priemyselných stavieb, kde sa môžeme pochváliť stavbou novej logistickej haly pre koncern Volkswagen v Bratislave, stavbou nového technologického centra pre spoločnosť Maplan v Malackách, či prístavbou závodu Ikea Components v Malackách, s ktorou sa zároveň uchádzame o titul Stavba roka 2018. V súčasnosti zamestnávame viac ako 700 vlastných kmeňových zamestnancov a zároveň poskytuje prácu pre ďalších 3 600 pracovníkov v subdodávateľských podnikoch.

ASB Developer roka 2019

CORWIN a. s.CORWIN a. s. Spoločnosť CORWIN a. s., pôsobí na Slovensku od roku 2010 a od svojho začiatku sa radí medzi progresívne developerské spoločnosti. CORWIN si ctí tradície a snaží sa z nich čerpať. Poslaním spoločnosti je pozitívne a citlivo rozvíjať mestský urbanizmus so zreteľom na ľudí a na zachovanie kontinuity. Tieto hodnoty sa prejavujú na kvalite architektúry, prvotriednom vyhotovení stavieb a vytváraní kvalitného verejného priestoru. Spoločnosť sleduje najnovšie trendy v stavebníctve a kladie dôraz na najmodernejšie technológie so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Dôkazom je nielen pripravovaný projekt rezidenčného bývania GUTHAUS, ale aj portfólio úspešných projektov Blumental Rezidencia a Blumental Offices v bratislavskom Starom Meste, Einpark Rezidencia a Einpark Offices v Petržalke, komunitné bývanie Dúbravy, viladomy Záhrady Devín a projekt Rinzle v Rači.
HB REAVIS a. s.HB REAVIS, a. s. Medzinárodný poskytovateľ pracovných priestorov pôsobí na Slovensku vyše 25 rokov a úspešne podniká aj vo Veľkej Británii, Poľsku, Česku, v Maďarsku a Nemecku, kde identifikuje nové príležitosti. Stratégiou firmy HB Reavis je poskytovať vysokokvalitné pracovné priestory ako službu. Nejde len o budovy, ale najmä o ich obsah. Vzniká tak unikátny biznisový ekosystém, kde sa vďaka jedinečným riešeniam stretávajú všetci, od freelancerov cez malé firmy až po nadnárodné korporácie. Príkladom je novovznikajúca štvrť Nové Nivy, kde spoločnosť realizuje v spolupráci so svetovými architektmi mestotvorné projekty ako komplex Twin City alebo ojedinelý projekt Stanica Nivy kombinujúci autobusovú stanicu, nákupné centrum, zelenú strechu na voľnočasové aktivity a najvyššiu kancelársku budovu na Slovensku – Nivy Tower.
JT REAL ESTATE a. s.J&T REAL ESTATE, a. s. Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku a zároveň medzi najvýznamnejších developerov v regióne strednej a východnej Európy. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestská štvrť Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Klingerka, Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum EPERIA v Prešove a pripravovaná výstavba nábrežnej štvrte Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku.
LUCRON GROUP a. s.LUCRON GROUP, a. s. Lucron sa na Slovensku podpísal od roku 2005 už pod viacero rezidenčných a komerčných nehnuteľností (Rezidencia Jaskový Rad, Arboria Park v Trnave, Eden Park, Malé Krasňany, Urban Residence). Aktuálne pripravuje projekty Vydrica a Kopčianska. Vďaka silnému finančnému zázemiu, dôrazu na kvalitných dodávateľov a profesionálnemu tímu je Lucron spoľahlivým a stabilným developerom. Firma patrí do skupiny s luxemburskou developerskou spoločnosťou IKO. Rozsiahle zahraničné know-how umožňuje Lucronu prinášať na domáci trh trendy, akými sú aktívny a zodpovedný prístup ku klientom aj k susednému okoliu a jeho komunitám. Prioritou popri výstavbe je vytváranie hodnotných verejných priestorov pre ľudí.
YIT Slovakia a. s.YIT Slovakia a. s. Spoločnosť, ktorá sa opiera o viac ako storočnú tradíciu najväčšej stavebnej a developerskej spoločnosti vo Fínsku. Ambíciou YIT je udržiavať si vysoký štandard starostlivosti o zákazníkov, partnerov i zamestnancov. Patrí k ojedinelej skupine developerov, ktorí sú zapamätateľní nielen svojím prístupom k vlastným projektom, ale aj k ich bezprostrednému okoliu. V Bratislave realizuje rezidenčné projekty PARI, STEIN2, NUPPU a TAMMI Dúbravka a obnovuje kultúrnu pamiatku Pradiareň, ktorá ponúkne unikátne kancelárske priestory. Spoločnosť štyrikrát po sebe získala ocenenie ASB Developer roka 2014, 2015, 2016 a 2017. Ukončené rezidenčné projekty TARJANNE Dúbravka a Byty VILLINKI boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Aktuálne intenzívne pracuje na premene areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na vitálnu štvrť Zwirn so zmiešaným využitím.

ASB GALA 2019

Vydavateľstvo JAGA má za sebou ďalší úspešný rok pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu a pred sebou ďalšie novoročné predsavzatia a profesionálne výzvy. Napĺňanie výziev sa však v najväčšom slovenskom vydavateľstve s profiláciou na stavebníctvo často uskutočňuje v rozmere pevnej tradície, ktorá sa chce kvalitatívne posúvať stále ďalej. Patrí k nej aj podujatie ASB GALA, ktoré počas svojej dvanásťročnej existencie zaujalo významnú pozíciu v stavebnej sezóne na Slovensku.

ASB GALA sa stalo rešpektovaným podujatím, ktoré má pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov a architektov až po stavebné spoločnosti pevné miesto medzi rôznymi súťažami a oceňovaním v oblasti architektúry a stavebníctva. Deň 29. 5. 2019 je termín už trinásteho odovzdávania výročných cien, ktorých ambíciou je vyzdvihnúť prácu významných odborníkov a ich prínos pre slovenské stavebníctvo, architektúru a cez investície a realizácie aj prínos pre slovenské mestá a obce.

Aj 13. ročník ASB GALA prinesie slávnostné odovzdanie cien v troch kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Stavebná firma roka,
 • ASB Developer roka.

Podľa štatútu podujatia menuje piatich nominantov na toto ocenenie nominačná komisia. Nominačnú komisiu zostavíme z prizvaných členov Redakčnej rady mesačníka ASB a ďalších oslovených osobností slovenského stavebníctva. Dvaja členovia Nominačnej komisie budú delegovaní vyhlasovateľmi (vydavateľstvom JAGA a týždenníkom TREND).

O laureátoch ocenenia v jednotlivých kategóriách potom vždy rozhoduje v tajnom hlasovaní širokospektrálna odborná porota, do ktorej aj v tomto ročníku pozveme niekoľko stoviek profesionálov z oblasti stavebníctva, architektúry, podnikateľskej sféry a štátnej správy.

O svojom víťazovi však môžete rozhodnúť aj vy. Na webovej stránke asb.sk bude od 22. marca spustené hlasovanie, kde bude možnosť hlasovať za jednotlivých kandidátov. Víťaz s najvyšším počtom hlasov získa v každej kategórii Cenu verejnosti.

ASB GALA 2018

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 22. mája 2018 už 12. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

ASB GALA 2018 Ocenení

Víťazi ASB GALA 2018: zľava: Ing. arch. Juraj Benetin – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa asbsk.asb.sk, Ing. Arch. Martin Šichman a Ing. Branislav Čavoj, Nadácia Cvernovka – ASB Špeciálna cena, Ing. Arch. Juraj Šujan – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Ivan Bezák PhD., INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Jakub Gossányi a Martin Marko, HB REAVIS SLOVAKIA – ASB Developer roka aj ASB Developer roka podľa asbsk.asb.sk, Ing. Miroslav Potoč, SKANSKA SK – ASB Stavebná firma roka podľa asbsk.asb.sk.

POZRITE SI FOTOGALÉRIU ZO SLÁVNOSTNÉHO GALAVEČERA

PrivítanieOdovzdávanie cienZáver

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2018 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,
 • ASB Developer roka,
 • ASB Stavebná firma roka.

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti.

Slávnostný večer sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. Andreja Kisku, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2018 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.

Na portáli asbsk.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.
Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2018
  Ing. arch. Juraj Šujan
 • ASB Developer roka 2018
  HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.
 • ASB Stavebná firma roka 2018
  INGSTEEL, spol. s r. o.

Hlasovanie verejnosti cez asb.sk:

 • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
  Ing. arch. Juraj Benetin
 • ASB Developer roka
  HB REAVIS SLOVAKIA, a. s.
 • ASB Stavebná firma
  Skanska SK, a. s.

Už po štvrtýkrát bola udelená aj Špeciálna cena. Vydavateľstvo JAGA a nominačná komisia sa v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva či rozvoja miest a obcí tento rok rozhodli udeliť Špeciálnu cenu Nadácii Cvernovka za významnú a aktívnu činnosť v kultúrno-spoločenskom dianí v hlavnom meste SR, ako aj za vytvorenie nového kultúrneho a kreatívneho centra v Bratislave. Je to aj ocenenie tejto nadácie za úsilie o lepšie mesto a spoločnosť, za záchranu kultúrneho dedičstva a za zodpovednosť v environmentálnych otázkach. Nová Cvernovka sídli v budove bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej na Račianskej ulici, ktorú umelci získali do 25-ročného nájmu od Bratislavského samosprávneho kraja. V týchto priestoroch plánujú členovia uvedenej nadácie uskutočňovať umeleckú, vzdelávaciu a zábavnú činnosť. V centre sa budú striedať prednášky, diskusie, koncerty, divadelné, literárne, výstavné a iné aktivity či festivaly.

ASB GALA večer 2018 sa konal v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave a jeho slávnostnú atmosféru s vyše 200 hosťami spevácky kolorovala česká speváčka Hana Holišová. Oficiálnu časť večera moderoval Michal Kovačič.

Foto: Martin Matula, Miro Pochyba