Zelená domácnostiam navýšenie financií

Zelená domácnostiam III navýšila financie, na obnoviteľné zdroje pôjde o 30 miliónov eur viac

Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navýšila indikatívnu výšku finančných prostriedkov v programe Zelená domácnostiam III.

Zelená domácnostiam III prerozdelí o 30 miliónov eur viac, ako bolo pôvodne naplánované, z toho 25 500 000 eur zo zdrojov EÚ. Tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam podporí domácnosti v celkovej výške 45 miliónov eur. Z toho 38 250 000 eur je vyčlenených zo zdrojov EÚ, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu SR. Podľa pôvodného plánu mali byť k dispozícii poukážky na 15 miliónov eur, ide teda o citeľné navýšenie.

Zvýšená podpora inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie je reakciou na obrovský záujem o túto formu pomoci. Svedčí o tom aj fakt, že podávanie žiadostí sa v prvý deň uzatvorilo v priebehu 11 minút, počas ktorých záujem presiahol vyčlenenú sumu 15 miliónov €. O poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla a kotla na biomasu požiadalo 5 003 domácností.

Nedostatočné množstvo peňazí v programe Zelená domácnostiam III kritizovali i odborníci. Ako nám v rozhovore povedal energetický poradca Martin Štibrányi, len na fotovoltiku by podľa neho bolo treba 10-krát viac financií, aby sa ušlo každému, kto má reálny záujem. To, že je verejný dopyt po energii vyrobenej zo Slnka je na Slovensku vysoký, potvrdila aj Kateřina Chajdiaková, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Sláva Štefancová