Tepelné čerpadlo

Prevádzka tepelných čerpadiel by mohla zlacnieť. Ministerstvo novelizuje vodný zákon

Partneri sekcie:

Rastúci počet inštalácií tepelných čerpadiel sa netýka len novostavieb, ale aj rekonštrukcií rodinných domov. Dobrou správou je, že prevádzka tepelných čerpadiel typu voda-voda by mohla o niečo zlacnieť.

Tepelné čerpadlá typu voda-voda by mohli byť oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z novely vodného zákona, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu je podľa rezortu odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.

„Plánom Európskej komisie je zdvojnásobiť mieru zavádzania tepelných čerpadiel v nasledujúcich piatich rokoch. Zároveň vyzvala členské štáty, aby v plnej miere využili opatrenia, ktoré by znížili bariéry pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel,“ priblížilo ministerstvo.

Zároveň doplnilo, že najvyššiu efektívnosť a najvyššie úspory primárnej energie je možné dosiahnuť práve pri systémoch tepelných čerpadiel voda-voda. Rezort pripomenul, že v SR je v súčasnosti zavedená povinnosť odvádzať platby a poplatky za využívanie vôd pri tepelných čerpadlách systému voda-voda, ktoré majú podľa zákona slúžiť ako finančná náhrada za užívanie vôd.

Povinnosť odvádzať poplatky za využívanie vôd pri tepelných čerpadlách systému voda-voda bola prijatá v roku 2015 novelou zákona č. 364/2004 o vodách. Tá sa dotkla ustanovenia, ktoré umožňovalo bezplatné využívanie podzemných vôd k odberu tepla. Odber podzemných vôd na energetické využitie s následným vypustením do podzemných vôd sa novelizáciou zaradil medzi spoplatnené. Tieto poplatky sú príjmom štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku.