Solárne panely na rovnej streche

Vo februári sa začne nové kolo prijímania žiadostí o dotácie Zelená domácnostiam

Na poukážky je pripravených 10,8 mil. €, z toho 56 percent pôjde na tepelné čerpadlá. Zvyšok sa takmer rovnakým dielom rozdelí medzi záujemcov o solárne kolektory, kotly na biomasu a fotovoltické panely.

„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii záujem o túto formu podpory pretrváva, a preto dopĺňame do zásobníkov 10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii. Aj naďalej ponechávame predĺženú platnosť poukážok na päť mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Peter Blaškovitš.

Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € a na kotly na biomasu 1,5 mil. €. Tak ako pri všetkých dotáciách z programu Zelená domácnostiam, miesto inštalácie zariadenia nemôže byť v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Výška podpory zostáva v roku 2021 nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3400 €, pri slnečných kolektoroch je to 1750 € a po 1500 € môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov a kotlov na biomasu.

Solárne panely na šikmej streche
Solárne panely na šikmej streche | Zdroj: Thermo|solar

Podľa Alfréda Gottasa, riaditeľa firmy Thermo|solar Žiar, podpora predstavuje 35 až 50 percent z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Ročne môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 € za prípravu teplej vody. Návratnosť systému je so štátnou podporou na úrovni zhruba 7 rokov a jeho životnosť je viac ako 40 rokov. Slnečné kolektory sa však vyplatia aj bez štátnej dotácie, a to aj pre bytové domy a firmy.

Vďaka projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z európskych zdrojov podporených 10 834 nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v celkovej sume 21,7 milióna €, čo okrem energetických úspor v domácnostiach prispelo aj k podpore podnikateľského prostredia.

„Aj v tomto roku budú môcť domácnosti registrovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému s využitím zásobníkov. Zásobníky pre jednotlivé druhy zariadení budeme otvárať postupne s postupným vydávaním poukážok,“ uviedol Peter Blaškovitš.

Solárne panely balkóne
Solárne panely balkóne | Zdroj: Thermo|solar

V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o poukážky v termínoch:

  • fotovoltické panely od 8. februára 2021,
  • slnečné kolektory od 10. februára 2021,
  • tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,
  • kotly na biomasu od 17. februára 2021.

„Zásobníky otvoríme v tradičnom čase vždy o 15. hodine v uvedené dni a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch – v utorok alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako v minulom roku, aj naďalej platí, že do vydania poukážky je možné žiadosti v elektronickom systéme upravovať,“ doplnil P. Blaškovitš.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3 561 tepelných čerpadiel, 3 482 slnečných kolektorov, 2 134 fotovoltických panelov a 1 666 kotlov na biomasu.

Spracované podľa tlačových správ SIEA a Thermo|solar Žiar