Zelená domácnostiam nová výzva júl 2023

Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam príde už v júli a s upravenými podmienkami

Partneri sekcie:

V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam budú platiť nové podmienky pre podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zámer nového projektu predloží Slovenská inovačná a energetická agentúra tento týždeň. Výzvu na registráciu zariadení plánuje zverejniť už v júli.

Na nový projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko vyčlenených z európskych zdrojov vyše 140 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029. Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) nepôjde o ďalšie kolo podpory v podobe, v akej sme ju poznali doteraz. Nebudú teda potrebné  „rýchle prsty“.

„Začíname úplne nové obdobie s novými podmienkami, s novým zoznamom zariadení aj zoznamom oprávnených zhotoviteľov. Finančné príspevky s minimom administratívy budú k dispozícii dlhodobo. Domácnosti tak budú mať dostatok času na výber spoľahlivých zhotoviteľov a vhodných zariadení, ktoré im pomôžu znížiť účty za energiu. O poukážky budú môcť žiadať aj domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Keďže pre všetky oprávnené aktivity v novom programovom období platí zásada, že nemôžu narúšať európske environmentálne ciele, je nutné vytvoriť nový zoznam zariadení, ktoré je možné podporiť. Základné rámce nových environmentálnych kritérií sa napríklad týkajú toho, či zariadenie patrí medzi najlepšie dostupné technológie a či má požadovanú životnosť. Metodiku, ako kritériá uplatňovať v praxi, v týchto dňoch finalizuje Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR.

„Registráciu zariadení spustíme v čo najkratšom možnom čase po schválení zámeru projektu a vydaní metodického usmernenia k environmentálnym kritériám. Počas leta pripravíme projekt na schválenie, zverejníme podmienky pomoci a zhotoviteľov vyzveme, aby sa registrovali a podpísali nové zmluvy. Naším cieľom je umožniť inštalovanie oprávnených zariadení najneskôr v septembri,“ zdôraznil Jurikovič.

V rámci dobiehajúceho programového obdobia bolo od roku 2015 z Operačného programu Kvalita životného prostredia prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 53-tisíc inštalácií zariadení sumou viac ako 111 miliónov eur. Doteraz si mohli domácnosti vyberať z vyše 5-tisíc zariadení.

Slovenská inovačná a energetická agentúra