Obnova budov stavebná firma

Obnova budov si vyžaduje kvalitne odvedenú prácu, pribudnú stavebným firmám nové povinnosti?

Partneri sekcie:

Celková obnova rodinných domov a verejných budov si vyžaduje určitú kvalitu stavebných prác. Firmy, ktoré ju budú realizovať, by podľa Zväzu stavebných podnikateľov mali preukázať svoju odbornú kvalifikáciu a schopnosť vykonať obnovu v predpokladanom štandarde.

Kľúčovou úlohou štátu pri podpore zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov a verejných budov je zabezpečiť požadovanú kvalitu vykonaných prác pri ich obnove podľa platných noriem a štandardov. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) preto v žiadostiach o dotáciu z programu Zelená obnova budov, ktorý je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR, navrhol viaceré povinnosti pre zhotoviteľov.

Stavebné firmy by mali potvrdiť svoju odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa špeciálnych stavebných prác pri realizácii významnej alebo celkovej obnovy budovy. Zároveň majú preukázať investorovi, že disponujú technickými, kvalifikačnými a organizačnými predpokladmi na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác.

„Obnova budov sa v poslednom období stáva v praxi čím ďalej, tým viac komplexnejšia. Do popredia vystupuje stále viac a viac významná obnova budovy a v mnohých prípadoch aj celková obnova,“ vysvetlil prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Na obnovu budov je z Plánu obnovy alokovaných celkovo 700 miliónov eur. Z toho 500 miliónov eur má ísť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a 200 miliónov eur na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov.

Budovy predstavujú 37 % emisií skleníkových plynov a 40 % spotreby energie. „Investície majú byť zamerané do zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov, do obnovy verejných budov s uplatnením zelených prvkov, do obnovy historických a pamiatkovo chránených budov s cieľom zlepšiť možnosti ich využitia a znížiť prevádzkové náklady,“ dodal Kováčik.

SITA, red