ZŠ Hamuliakovo

Škola v Hamuliakove ušetrí viac ako tretinu nákladov vďaka fotovoltike, získala ju zadarmo

Základná škola v Hamuliakove v okrese Senec ušetrí takmer 35 percent nákladov na elektrickú energiu vďaka fotovoltickým panelom. Toto riešenie získala škola v pilotnej fáze programu Slnečné strechy.

Táto základná škola je jednou z prvých na západnom Slovensku, ktorá pokryje časť svojej spotreby elektrinou vyrobenou prostredníctvom fotovoltiky. Tú získala zadarmo v rámci programu Slnečné strechy, v ktorom Nadácia ZSE podporuje vybrané školy a zariadenia sociálnych služieb.

„Reálna úspora závisí od toho, koľko z vyrobenej elektriny dokáže zákazník okamžite využiť na vlastnú spotrebu,“ približuje ZSE s tým, že čím je podiel vlastnej spotreby vyšší, tým je vyššia úspora. V roku 2022 nadácia investovala 70-tisíc eur do slnečných riešení pre viacero základných škôl, domovov sociálnych služieb a dokonca aj na strechu obecného úradu.

Základná škola v Hamuliakove sa nachádza vo viacerých objektoch. Spotreba elektrickej energie v budove, na ktorej sú fotovoltické panely umiestnené, je približne 7 MWh ročne. Odhadovaná priama úspora elektrickej energie na tomto objekte je takmer 35 percent.

„Nespotrebovanú elektrickú energiu od nich vykúpime za cenu dohodnutú vo výkupnom kontrakte, čím škola získa dodatočné finančné prostriedky,“ vysvetlili zástupcovia ZSE. Záujem o takzvané zelené riešenia vníma spoločnosť už niekoľko rokov.

Fotovoltika ako dobrá investícia aj pre domácnosti

Návratnosť fotovoltických zariadení sa dnes podľa ZSE pohybuje v rozmedzí od 6 do 12 rokov, pričom so stúpajúcou cenou komodít sa skracuje. „Ak domácnosť dokáže 50 percent a viac vyrobenej elektriny priamo spotrebovať, investícia sa vráti do siedmich až ôsmich rokov pri dnešných cenách elektriny,“ dodáva s tým, že percento úspory závisí aj od zvoleného technického riešenia.

Časť sumy vyčlenenej na tento pilotný program pochádza z výnosu produktu Zelená elektrina. Od svojho uvedenia na trh, pred dvoma rokmi, ho využíva viac ako 115 000 domácností. Táto elektrina je vyrobená výhradne z obnoviteľných zdrojov energie ako slnko, vietor, voda a jej využívanie výrazne prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie.

V pilotnej fáze grantového programu Slnečné strechy sa aktuálne inštalujú fotovoltické panely na ôsmich školách a zariadeniach sociálnych služieb. Následne pribudnú aj na budovách inštitúcií v územnej pôsobnosti ZSE, ktoré budú vybraté v rámci programu. Zoznam podporených subjektov bude známy v januári 2023.

Získajte grant pre školy alebo sociálne zariadenia

„Naša spoločnosť si uvedomuje, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita a preto sme pripravení v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ uvádza ZSE. O podporu z programu sa môžu uchádzať školy a školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby či chránené dielne.

Pre efektívnejšie využitie fotovoltických panelov je vhodné ak škola, resp. ostatné zariadenia prevádzkujú svoje priestory počas celého dňa. Napríklad aj formou prenájmov alebo poskytnutím priestorov na komunitné podujatia a aktivity.

Projekty je možné posielať do konca novembra 2022. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke nadaciazse.sk.

SITA, red