Obnova historickej budovy

Na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov pôjde 240 miliónov eur

Partneri sekcie:

Plán obnovy a odolnosti SR ráta aj s historickými a pamiatkovo chránenými budovami. Tie pritom patria k najhorším z pohľadu energetickej hospodárnosti. Na ich obnovu pôjde 240 miliónov eur.

Obnova historickej budovy financovaná z Plánu obnovy by mala priniesť 30-percentné zníženie spotreby energie, pričom historická a pamiatková hodnota stavby musia zostať zachované. Podporené budú opravy fasády, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov.

Sekundárne budú preplácané aj náklady na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či rôzne zelené opatrenia.

„Obnovou verejných historických a pamiatkovo chránených budov zlepšíme ich energetickú náročnosť. Prispejeme tým aj k celkovému zníženiu emisií CO2 a zlepšeniu kvality ovzdušia,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov pôjde 240 miliónov eur. Na prvú výzvu je alokovaná polovica, teda 120 miliónov eur. Predpokladaný termín vyhlásenia prvej výzvy, ktorá je súčasťou plánu obnovy, je 30. jún.

Na jeden projekt bude možné získať maximálne 5 miliónov eur. O príspevok môžu žiadať správcovia štátneho majetku, samospráva, aj verejnoprávne inštitúcie. Financovaných môže byť aj 100 percent oprávnených nákladov.

„Plánujeme zorganizovať aj niekoľko informačných seminárov. So záujemcami o príspevky chceme diskutovať o konkrétnych podmienkach tak, aby ich výsledné predkladané projekty splnili oba účely – zachovanie kultúrneho dedičstva, a zároveň zníženie energetickej náročnosti,“ uzavrela Katarína Bruncková.

SITA