Elektráreň Želiezovce

V areáli rozpadnutého družstva na chov ošípaných vybudujú fotovoltickú elektráreň

Partneri sekcie:

Spoločnosť Eurowind Energy plánuje vybudovať v Želiezovciach novú fotovoltickú elektráreň Veľký dvor. Vzniknúť by mala na území bývalej veľkofarmy chovu ošípaných. Vyplýva to z projektu, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Bývalá farma v Želiezovciach v okrese Levice sa možno zmení na slnečný park. Pred revolúciu sa tu vo veľkom chovali ošípané, vyše 30 rokov sa však na pozemkoch nič nedialo a bývalé socialistické družstvo začalo chátrať.

Namiesto rozpadnutých budov a buriny tu môže byť vďaka slovenskému investorovi s dánskym pozadím fotovoltická elektráreň. Vyrobenú energiu chce predávať do siete. Kladné stanovisko k investičnému zámeru výstavby a prevádzky elektrárne vyjadrilo aj mesto Želiezovce.

Termín začatia stavebných a montážnych prác investor odhadol na 1. kvartál budúceho roka. Výstavba by mala byť ukončená v poslednom štvrťroku budúceho roka. Prevádzka by sa mala začať v 1. štvrťroku 2025. Jej trvanie závisí od životnosti samotnej technológie a jej vývoja, čo je zhruba 25 rokov. Predpokladané investičné náklady 8 miliónov eur plánuje investor zabezpečiť z vlastných zdrojov v kombinácii s bankovým úverom.

Dva varianty realizácie

V súčasnosti je areál v dezolátnom stave a prebiehajú v ňom búracie práce, ktoré by mali trvať do júna 2023. V prípade realizácie stavby má investor pripravené dva možné varianty, pričom v oboch by zastavaná plocha dosiahla vyše 122-tisíc štvorcových metrov. Parcely, na ktorých sa má solárny park nachádzať, sú v katastri definované ako ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvoria (brownfield).

V prvom variante s fixnou nosnou konštrukciou s orientáciou sever – juh by ročný výroba mohla predstavovať 9,86 MWh. V druhom variante s otáčacou nosnou konštrukciou s orientáciou východ – západ by fototoltická elektráreň ročne vyrobila 12,096 MWh.

„Ročný výkon a celková ročná výroba by bola v druhom variante vyššie o zhruba 22,68 %. Je to dané tým, že horizontálne jednoosové sledovače zvyšujú výkon fotovoltických elektrární až o 30 % a umožňujú dlhšiu dennú prevádzku panelov natáčaním sa a sledovaním slnka počas celého dňa,“ uviedol investor. V tomto prípade by došlo aj k navýšeniu investície o približne 2,5 %.

Zvýšenie podielu zelenej energie

Elektráreň bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obývaných častí mesta a pre jej vybudovanie nie je potrebný výrub drevín. Umiestnením elektrárne do plánovanej lokality nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Stavba elektrárne nebude pôsobiť ako bariéra pre pohyb a migráciu živočíchov a nedôjde ani k zásahu do jestvujúcich biotopov.

Využitím existujúcej infraštruktúry pôvodného družstva po jeho zbúraných a odstránených objektoch sa zároveň znížia nároky na budovanie novej infraštruktúry a zaťaženie okolitého územia.

Pozitívom projektu je zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe. Jeho realizácia tiež prispeje k splneniu záväzkov SR a EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.