Solárny park

Nové slnečné elektrárne v Trenčianskom a Košickom kraji zabezpečia energiu z obnoviteľných zdrojov

Veľké projekty zamerané na fotovoltiku pribúdajú aj v našich zemepisných šírkach. Nové fotovoltické elektrárne vyrastú na hornej Nitre aj na východe republiky. Slovenské elektrárne chcú do ich výstavby investovať 21,5 miliónov eur.

Na mieste bývalého odkaliska v Zemianskych Kostoľanoch plánujú Slovenské elektrárne postaviť fotovoltickú elektráreň. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý už predložil investor na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), ročne by mala elektráreň produkovať viac ako 11-tisíc megawatthodín elektrickej energie.

Fotovoltická elektráreň v danej lokalite bude zároveň súčasťou veľkého projektu Zelený vodík pre Slovensko, ktorého cieľom je rozvoj a testovanie nových metód, a to získavanie vodíka v elektrolyzéri, v ktorom bude prebiehať rozklad vody na vodík a kyslík,“ uvádza vo svojom zámere investor. Do výstavby chce investovať 10 miliónov eur.

Viac ako 22-tisíc fotovoltických panelov na ploche 20 hektárov má plánovaný výkon 10 MWp. Ten by mal byť podľa projektu vyvedený VN káblom do areálu Elektrárne Nováky, kde sa ráta s umiestnením výroby vodíka. Elektrickú energiu bude možné vyviesť aj do 110 kV siete. S výstavbou sa začne v apríli budúceho roka. Fotovoltická elektráreň by mala fungovať od konca roku 2023.

Ešte väčší projekt v okrese Michalovce

Druhá veľká slnečná elektráreň pribudne vo Vojanoch v okrese Michalovce. Do jej výstavby Slovenské elektrárne investujú zhruba 11,5 milióna eur. Slnečná elektráreň by mohla ročne vyrobiť necelých 19-tisíc megawatthodín elektriny. Viac ako 31-tisíc fotovoltických panelov sa bude rozprestierať na ploche 22 hektárov.

Územie sa nachádza v západnej časti katastrálneho územia obce Čičarovce, v nevyužívanej časti zložiska stabilizátu z prevádzky Elektrárne Vojany. S výstavbou chce investor začať v apríli budúceho roka, slnečnú elektráreň by mal postaviť o rok neskôr.

„Cieľom oboch projektov je zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe SR v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a v súlade s Integrovaným národným klimatickým a energetickým plánom z roku 2019,“ uviedol najväčší slovenský výrobca elektriny.

Realizácia fotovoltickej elektrárne podľa Slovenských elektrární prispeje k splneniu záväzkov Slovenska a EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.

SITA