Dekarbonizácia stavebníctva

Emisie skleníkových plynov by sa do roku 2040 mali znížiť o 90 percent. Ambiciózny plán zasiahne aj stavebníctvo

Partneri sekcie:

Európska komisia odporúča do roku 2040 zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Stavebný sektor bude mať podľa odborníkov veľký podiel na dosiahnutí týchto ambícií.

Za posledných päť rokov spôsobila zmena klímy podľa odhadov ekonomické škody vo výške 170 miliárd eur. Musíme teda konať hneď, aby sme posilnili odolnosť Európy voči budúcim krízam a boli menej závislí od dovozu fosílnych palív.

Stanovenie nového odporúčania v oblasti klímy do roku 2040 pomôže európskemu priemyslu, investorom, občanom a vládam prijať v tomto desaťročí rozhodnutia, ktoré udržia EÚ na ceste k splneniu cieľa klimatickej neutrality v roku 2050. Dosiahnutie zníženia emisií o 90 % si bude vyžadovať splnenie niekoľkých podmienok.

Východiskovým bodom pre dosiahnutie redukcie emisií je implementácia existujúcich právnych predpisov na zníženie emisií aspoň o 55 % do roku 2030. Okrem toho Komisia navrhuje dekorbonizáciu priemyslu, investície do obnoviteľných zdrojov energie a do technológií, ktoré dokážu zachytávať uhlík a opätovne ho využívať, a zabezpečenie spravodlivého zeleného prechodu.

Zvýšenie z 85 % na 95 % nie je  nereálne

Ambiciózne klimatické ciele vníma platforma Budovy pre budúcnosť ako potvrdenie nastavenej trajektórie. „Hoci množstvo legislatívnych balíčkov Európskej zelenej dohody ešte neprešlo implementáciu členských štátov a sú iba v procese, Európska komisia znova prišla s debatou o cieli pre rok 2040 a zvyšovaním ambícií.

Klimatického zákona EÚ by mali emisie v roku 2040 dosiahnuť pokles o 80 % oproti 1990 a pri pokračovaní súčasných opatrení vrátane implementácie Európskej zelenej dohody až 85 %. V tomto kontexte zvýšenie ambície z 85 % na 90 % nevyzerá až tak nereálne,“ povedali zástupcovia Platformy pre budúcnosť.

Stavebný sektor bude mať pri dekarbonizácii veľkú rolu

Ako doplnili, Európska únia týmto dáva silný signál, kam smerujeme a takéto ubezpečovanie je to, čo potrebujú firmy, ktorým záleží na bezemisnej budúcnosti.„Stavebný sektor bude hrať pre dosiahnutie týchto ambícií veľkú rolu. Firmy už dnes poznajú technológie a produkty, ktoré vedia sektor budov dekarbonizovať. Stačí, ak tieto ambície podporia aj politickí predstavitelia formou správne nastavených politík, opatrení a finančných impulzov pre budovy. Sme presvedčení, že v oblasti energetickej efektívnosti budov sa dá robiť oveľa viac, ako robíme dnes,“ dodala Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Po voľbách do Európskeho parlamentu vypracuje Európska komisia legislatívny návrh, dohodnutý s Európskym parlamentom a členskými štátmi, ako to vyžaduje zákon EÚ o klíme. Toto odporúčanie je v súlade so záväzkami EÚ v rámci Parížskej dohody.