fotovoltické panely na streche rodinného domu

Zelená domácnostiam: Dotácia na solárne zariadenia pre rodinné domy

Podporu môžu využiť všetci majitelia rodinných domov, ak na adrese, kde sa budú inštalovať fotovoltické panely či solárne kolektory, nepodnikajú.

Aktualizácia pre rok 2023: Prečítajte si podmienky novej Zelenej domácnostiam.

Povedzme si na úvod, aký je rozdiel medzi fotovoltickými panelmi a slnečnými (solárnymi) kolektormi. Fotovoltické panely vyrábajú zo slnka elektrinu, solárne kolektory zas slnečnú energiu premieňajú na teplo, takže slúžia na podporu teplej vody a vykurovania. Slnečné kolektory je ideálne používať v spojení s inými obnoviteľnými zdrojmi tepla, napríklad tepelným čerpadlom.

O dotáciu na fotovoltický panel môžete žiadať, len keď bývate v rodinnom dome, dotáciu na slnečné kolektory môžete získať aj vtedy, ak bývate v bytovom dome.

Zelená domácnostiam – základné informácie o dotáciách na solárne kolektory a fotovoltické panely pre rodinné domy

  • Koľko: maximálne 1750 € na slnečné kolektory alebo 1500 € na fotovoltické panely
  • Aká budova: rodinný dom mimo Bratislavského samosprávneho kraja
  • Na čo: solárne kolektory a fotovoltické panely
  • Kto: fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu

Kedy môžete získať dotáciu

Základné kritériá, ktoré musíte splniť, ak chcete žiadať o podporu z programu Zelená domácnosť, je, že dom, kde bude panel inštalovaný, musí byť určený na bývanie. Žiadať musí majiteľ domu, fyzická osoba, alebo manžel/manželka, ak majú na dom bezpodielové spoluvlastníctvo.

Ďalšie kritériá, ktoré je potrebné vziať do úvahy:

  • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
  • nesmie byť vedený v obchodnom majetku žiadnej firmy,
  • viac ako 15 percent plochy nemôže byť prenajatej žiadnemu subjektu, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (teda ani eseročke, ani neziskovke) a tiež viac ako 15 percent nákladov na energie nemôže byť v účtovníctve žiadnej firmy alebo neziskovky,
  • rodinný dom môžete prenajímať, ale iba ak tam nájomca nepodniká.

Jednoducho povedané, štát a Európska únia – pretože peniaze pre tieto dotácie idú z eurofondov – chce v rámci programu Zelená domácnostiam podporiť obnoviteľné zdroj energie pre domácnosti a nie pre podnikanie.

Dôležité je tiež podotknúť, že z programu Zelená domácnostiam dostanete dotáciu len vtedy, ak aj po inštalovaní panelov zostanete pripojení do elektrickej distribučnej siete a prípadne aj k centrálnym rozvodom tepla. Tak ako pri všetkých dotáciách z tohto programu, miesto inštalácie zariadenia nemôže byť v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Koľko môžete dostať peňazí?

Pozrime sa na príklady pre rodinný dom. Ak chcete mať na streche fotovoltické panely, teda vyrábať zo slnka elektrinu, môžete dostať 500 eur na jeden kW, najviac však 1500 eur. Fotovoltické panely tak vedia príjemne znížiť vaše účty za energiu – ak vyrobíte viac elektriny ako spotrebujete, môžete ju predávať do rozvodnej siete. V praxi to funguje tak, že nedostávate za ňu peniaze, ale zarobená suma sa vám navyšuje na kredite, z ktorého potom platíte účty za elektrinu. Takže ak máte na kredite viac eur, ako je cena za spotrebovanú elektrinu v daný mesiac, tak elektrinu máte zadarmo.

Dotácia na solárne kolektory (výroba tepla) pri rodinnom dome je 400 €/kW inštalovaného výkonu kolektorov, maximálne 1 400 €. Ale môžete získať aj viac. Ak napríklad v oblasti nie je centrálny zdroj tepla, alebo ste dom zateplili, môžete dostať o desať percent viac, a teda 440 eur na kW, maximálne 1540 eur. Ak platia obe podmienky, a teda máte zateplený dom, ktorý ešte aj stojí v oblasti, kde nie je centrálny zdroj tepla, môžete získať až 500 eur na kW, maximálne 1750 eur. Takže to je suma, s ktorou môžete rátať v zateplenom dome vo väčšine obcí na Slovensku.

Ako žiadať

Na webe programu Zelená domácnostiam si najskôr pozrite, či panely (fotovoltické či solárne kolektory), ktoré chcete mať, sú medzi schválenými typmi. S najväčšou pravdepodobnosťou tam budú, pretože výrobcovia, ktorí svoje produkty predávajú na Slovensku, si ich registrujú do tohto programu.

Na webe potom vyplníte potrebné formuláre a tým sa dostanete do poradovníka (na webe ho nazývajú zásobník). Žiadosti v ňom sú postupne vybavované a keď prídete na rad, dostanete do schránky dokumenty, ktoré je potrebné podpísať. Dôležité je, že peniaze z podpory nedostávate priamo na účet, ale dostane ich firma, ktorá vám panely inštaluje a o sumu z dotácie vám zníži cenu.

Za pozornosť stojí ešte jeden fakt. Poradie v zásobníku nie je nemenné, môžete sa dostať aj vyššie (neplatí pre fotovoltické panely). Keďže peniaze na dotácie idú z Operačného programu Kvalita životného prostredia, tak zohľadňujú aj jeho priority, ktorými sú úspora energie a teplo z obnoviteľných zdrojov energie. Takže ak zoberieme príklad spomínaný vyššie, že máte zateplený dom na dedine, kde nie je centralizované zásobovanie teplom, splnili ste obe podmienky a okrem vyššej dotácie budete aj uprednostnení pred žiadateľmi, ktorí napríklad majú centrálny zdroj tepla alebo nemajú zateplený dom.