Zelená strecha Detva

Detva reaguje na zmenu klímy zelenou strechou a revitalizáciou vnútroblokov

Partneri sekcie:

Vhodná orientácia stavby k svetovým stranám, zelená strecha i revitalizácia vnútroblokov. Aj to sú opatrenia, ktorými mesto Detva v súčasnosti reaguje na zmenu klímy.

Ako potvrdil hovorca mesta Milan Suja, samospráva sa zameriava na stavebné opatrenia voči extrémnym javom a na dosiahnutie nákladovo efektívnejšieho a vhodnejšieho riešenia adaptácie. ,,Pri obnove budov sa snažíme zabezpečiť ochladzovanie a lepšiu cirkuláciu vzduchu v interiéri budov,“ spomenul s tým, že takto funguje v súčasnosti Mestský úrad v Detve.

Ďalším opatrením je chrániť budovy pred prehrievaním tepelnou izoláciou aj využívaním svetlých farieb a odrazových povrchov na budovách. Príkladom sú okrem mestského úradu zateplenie budov materskej školy na Ulici Milana Rastislava Štefánika a aj škôlky na Ulici Antona Bernoláka. Podľa hovorcu tiež plánuje mesto projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy základnej školy Júliusa Juraja Thurzu. V rámci tohto projektu pribudne na stavbe zelená strecha.

V rámci revitalizácie vnútroblokov sa podľa mesta posilní ekologická stabilita územia, obnoví sa biodiverzita a zlepší sa mikroklíma prostredia. Ekosystém tiež bude schopný uskladniť vodu, hospodáriť so zrážkovou vodou v mikrosystéme a zlepší sa tak kvalita ovzdušia. Prispieť k opatreniam by tiež mohli pitné fontánky vo vnútroblokoch.

„Tému zmeny klímy a zmierňovanie jej dôsledkov sa snažíme začleňovať do strategických dokumentov a rozvojových plánov,“ zhrnul hovorca. Patria tam územné plány, programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja i plány udržateľnej mobility.

TASR