Bunkovce fotovoltická elektráreň

Neďaleko Sobraniec vznikne fotovoltická elektráreň za 18 miliónov eur

Pri obci Bunkovce, približne sedem kilometrov od Sobraniec, sa plánuje výstavba fotovoltickej elektrárne. Do prevádzky by mala byť uvedená o dva roky.

Na pozemku o celkovej výmere viac ako 570-tisíc metrov štvorcových plánujú výstavbu novej fotovoltickej elektrárne s celkovým výkonom 30 MW. Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov si bude vyžadovať investičné náklady predstavujú približne 18 miliónov eur.

„Celá sústava bude pozostávať zo súboru zariadení. Jadro fotovoltického systému budú tvoriť fotovoltické moduly, ktoré sa skladajú z navzájom poprepájaných fotovoltických článkov,“ píše sa v zámere.

Navrhovaný fotovoltický systém má vyše 54-tisíc kusov fotovoltických panelov. Ich presný počet bude závisieť od konkrétneho typu. Panely budú na konštrukcii ukladané v dvoch radoch na výšku. V zámere na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA to uviedla spoločnosť Green energy estate.

Systém sa skladá zo šiestich elektrární (pre všetky platí rovnaký technologický postup) a bude inštalovaný na susediacich parcelách, ktoré sú mimo zastavaného územia obce. Väčšina parciel sú ornou pôdou a menšia časť je v katastri vedená ako ostatné plochy, pričom v prevažnej väčšine ide o vlastníctvo Green energy estate.

Spoločnosť plánuje spustenie výstavby v januári budúceho roku s tým, že začiatkom roku 2025 plánuje skúšobnú prevádzku. Do trvalej prevádzky by mala byť elektráreň uvedená v apríli 2025.