Solárne panely

V boji proti klimatickej kríze podporujeme OZE aj zavedenie opatrení podobne ako zvyšok Európy

Slovákov zmena klímy veľmi znepokojuje a myslia si, že je najväčšou výzvou pre ľudstvo v 21. storočí. Pri riešení tejto situácie by uprednostnili obnoviteľné zdroje energie. Vyplýva to z prieskumu Európskej investičnej banky, ktorá poskytuje dlhodobé financovanie pre zdravé investície a je najväčším veriteľom v oblasti projektov zameraných na opatrenia v oblasti klímy.

Až 80 % Slovákov pociťuje, že zmena klímy má vplyv na ich každodenný život. Ale len polovica opýtaných (55 %) je za prísnejšie vládne opatrenia, ktoré by mohli priniesť zmenu v správaní ľudí. V to, že globálne otepľovanie nie je spôsobené ľudskou činnosťou, zase verí 12 % Slovákov.

Toto sú niektoré z výsledkov prieskumu Európskej investičnej banky (EIB) o klíme v období rokov 2021 – 2022. EIB ho pripravila spolu s prieskumnou a konzultačnou spoločnosťou BVA. Zapojilo sa doň viac než 30 tisíc respondentov z 30 krajín.

Pri otázke, o aký zdroj energie by sa mala naša krajina v boji proti globálnemu otepľovaniu opierať, väčšina uprednostnila obnoviteľné zdroje energie (56 %). Takéto zmýšľanie majú Európania ako celok (63 %). Podporu v prospech OZE u nás viditeľne vidieť u ľudí mladších než 30 rokov (za bolo 64 %). Tento číselný údaj však klesá v prípade ľudí starších ako 64 rokov (za bolo len 32 %).

Slováci podporujú jadrovú energiu o čosi viac (16 %) než iní Európania (12 %). V porovnaní s inými národmi vidíme riešenie aj vo väčšom šetrení energiou. Za túto možnosť boli predovšetkým respondenti starší než 64 rokov (45 %). Pre mladších ako 30 rokov nebolo šetrenie prioritou (11 %).

Väčšina z nás (68 %) by podľa prieskumu podporila zavedenie dane na výrobky a služby, ktoré najviac prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Za takúto daň bolo dokonca 71 % respondentov s nízkymi príjmami.

Drvivá väčšina opýtaných (95 %) by uvítala aj 5-ročnú minimálnu záručnú dobu na všetky elektrické a elektronické výrobky. Pozdávalo sa im aj nahradenie letov na krátku vzdialenosť rýchlymi nízkoemisnými vlakmi (92 %). Podporu verejnosti dostali i miernejšie opatrenia ako napríklad posilňovanie vzdelávania a zvyšovanie povedomia o udržateľnej spotrebe (94 %).

Na ceste k uhlíkovo neutrálnej ekonomike

„Prieskum EIB o klíme jasne ukázal, že veľká väčšina Slovákov podporuje zavedenie nových opatrení a nástrojov ako napríklad zdrojov čistejšej energie, s cieľom bojovať proti zmene klímy a chrániť krajinu. Skutočnosť, že si dobre uvedomujú hrozby, ktoré spôsobuje nárast globálnych teplôt, a sú pripravení podporiť okamžité opatrenia znamená, že naše klimatické ciele môžeme dosiahnuť rýchlejšie. A to je dobrým znamením,“ povedala o výsledkoch prieskumu na Slovensku viceprezidentka EIB Lilyana Pavlovová.

Ako dodala, banka je pripravená všemožne podporiť našu krajinu na ceste k budovaniu uhlíkovo-neutrálnej, zelenej a udržateľnej svetovej ekonomiky. To je kľúčom k obmedzeniu nárastu globálnych teplôt. EIB ako klimatická banka EÚ sa sústredí na čistú energiu, šetrenie energiou, udržateľné riešenia v oblasti mobility a projekty v oblasti inovácií.

EIB je úverové rameno Európskej únie a najväčší mnohostranný veriteľ v prípade projektov zameraných na opatrenia v oblasti klímy na svete. Skupina EIB prijala nedávno svoj Plán klimatickej banky. Jeho cieľom podporiť investície do opatrení v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti do roku 2030 v objeme 1 bilión EUR.

EIB, red