Obnov dom mini

Výzva Obnov Dom Mini zverejnila detaily, obnovených bude vyše tritisíc rodinných domov v dvoch krajoch

V rámci výzvy Obnov Dom Mini budú môcť majitelia rodinných domov zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja od 19. júla do 30. augusta požiadať o 10-tisíc eur na ich čiastkovú obnovu. Nebudú potrebovať energetický certifikát a časť príspevku im bude vyplatená vopred.

Podmienky výzvy predstavili podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Jurajom Moravčíkom.

Na výzvu je vyhradená suma 36 miliónov eur. Finančný príspevok je určený na čiastkovú obnovu vyše 3-tisíc domov, týka sa nízkopríjmových domácností v regiónoch s najviac znečisteným ovzduším.

„Dnes predstavujeme historicky prvú cielenú pomoc pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktoré trápia vysoké účty za energie a na obnovu domu nemajú dostatok peňazí,“ zdôraznil minister. Na finančný príspevok budú mať nárok rodiny, ktorých čistý príjem za rok 2022 na jedného člena domácnosti neprekročil 6 680,80 eura.

„Týmto spôsobom zvyšujeme čerpanie prostriedkov zelenej časti plánu obnovy aj pre domácnosti, ktoré nemajú finančné možnosti zapojiť sa do štandardných výziev programu Obnov dom, ktoré však budú pokračovať,“ podotkol podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.

Nové podmienky výzvy majú umožniť adresnejšiu pomoc a rýchlejšie vyplácanie peňazí na obnovu starších rodinných domov. „Žiadatelia o finančný príspevok majú nárok na zálohu vo výške 50 percent z predpokladaných nákladov na realizáciu projektu, najviac však v sume 5 000 eur, ktorá im bude vyplatená do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov,“ ozrejmil Moravčík.

Polovica domov má pôvodné okná

Podľa platformy Budovy pre budúcnosť je problémom pri nízkopríjmových domácnostiach predovšetkým fakt, že si nemôžu dovoliť predfinancovať obnovu. V klasickej výzve sa dotácia vypláca až po ukončení obnovy, teda na princípe refundácie nákladov. Vo výzve Obnov dom mini bude môcť domácnosť dostať zálohu až do výšky 50%. Pilotná výzva je určená pre 152 obcí s problémovou kvalitou ovzdušia.

„Podľa štatistických údajov vieme, že 47 % domov v týchto obciach má ešte pôvodné okná, 72 % má pôvodnú strechu a 79 % má pôvodnú fasádu. Až 85 % domov bolo pritom postavených pred 40 rokmi. Každé jedno opatrenie môže znížiť náklady na energie o približne 20 až 30 %,“ doplnila Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Pre ostatné domácnosti na celom Slovensku bude už čoskoro predstavená 6. štandardná výzva Obnov dom.