Vykurovanie bytov

V bytoch prevláda vykurovanie plynom, obnoviteľné zdroje najviac využíva Trnavský kraj

Partneri sekcie:

Obnoviteľné zdroje na vykurovanie bytov zo všetkých krajov v najvyššej miere využíva Trnavský. Na druhom mieste sa umiestnil Nitriansky kraj. Prevládajúcim palivom je stále plyn, a to vo všetkých krajoch okrem Žilinského.

Plyn používa na kúrenie viac ako 66 percent bytov. Vykurovanie pevným palivom využíva 21 percent bytov na Slovensku. Slováci vykurujú svoje byty aj kvapalným palivom (0,16 percenta) a v malej miere aj solárnou energiou (0,05 percenta). Uviedla to hovorkyňa pre Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

„Trnavský kraj vo vyššej miere využíva obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie bytov. Môžeme ho nazvať ekologicky veľmi zodpovedným krajom. Má s 27,5 percenta najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (hlavne biomasu) použitých na vykurovanie v rámci Slovenska,“ povedala Stauder.

Doplnila, že na druhom mieste vo využití obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie bytov je Nitriansky kraj. V Žilinskom kraji dominuje pevné palivo nad ostatnými zdrojmi energie. Plyn ako zdroj paliva na vykurovanie dominuje hlavne v Bratislavskom kraji, kde sa podieľa na vykurovaní takmer 87 percent bytov.

„Plyn je prevládajúcim spôsobom vykurovania vo všetkých krajoch SR, okrem Žilinského,“ skonštatovala hovorkyňa sčítania. Žilinský kraj dominuje v použití pevného paliva, ktoré je hlavným spôsobom vykurovania bytov. Viac ako 43 percent bytov je podľa SODB vykurovaných pevným palivom.

V Banskobystrickom kraji je to viac ako 35,4 percenta bytov. V troch okresoch je pevné palivo dominantným zdrojom energie pre viac ako polovicu bytov. Sú to okresy Detva (53,95 percenta), Krupina (52,1 percenta) a Zvolen (51,41 percenta). Najmenej bytov vykurovaných pevným palivom je v Bratislavskom kraji, a to len 1,81 percenta.