Prieskum zmena klímy

Prieskum: Trápia nás dopady klímy aj sucho, obnoviteľné zdroje majú našu podporu

Partneri sekcie:

Dopady zmeny klímy na Slovensku považuje za závažný problém 70 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu vypracovaného v rámci projektu Slovenská klíma, transformácia a Green Deal 2023, ktorý zastrešuje organizácia Institut 2050.

Institut 2050 publikoval časť výsledkov z výskumu, v ktorom sa venoval zásadným otázkam ochrany klímy a podpore jednotlivých opatrení z tejto oblasti. Podľa prieskumu si 73 % opýtaných myslí, že opatreniami musíme zachrániť budúce generácie a podľa 64 % ochrana klímy zlyháva pre neschopnosť štátu.

„Zistenia nášho výskumu jasne ukazujú, že slovenská verejnosť podporuje širokú škálu opatrení spojených s modernizáciou ekonomiky, napriek obavám o sociálne dôsledky Európskej zelenej dohody. Verejnosť by napríklad podporila ekonomickú pomoc poľnohospodárom, aby lepšie chránili pôdu a prírodu (89 %). Vidíme tiež veľkú podporu pre rozvoj železničnej dopravy (88 %) a ekonomickú podporu na zníženie ceny verejnej dopravy pre všetkých (86 %),“ povedal environmentálny sociológ a vedúci výskumného tímu Tomáš Chabada.

Opatrenia ako ekonomická podpora obnoviteľných zdrojov energie (85 %) a zatepľovanie budov (86 %) podľa neho tiež získali silnú podporu. Tieto kroky pritom podľa prieskumu podporuje aj väčšina odporcov takzvaného Green Dealu.

Celkovo Zelenú dohodu pre Európu podľa prieskumu podporuje 42 % verejnosti, zatiaľ čo 24 % ju v jej súčasnej podobe skôr odmieta. Ostatní respondenti nemali jasný názor alebo im podľa vlastných slov chýbajú informácie k tomuto problému. To, že Slovensko sa otepľuje približne dva razy rýchlejšie, než je globálny priemer, si uvedomuje len 12 % respondentov.

Najzaujímavejšie výsledky prieskumu

Pilotné testovanie dotazníka prebehlo od 31. marca do 4. apríla 2023, hlavný zber od 14. apríla do 27. apríla 2023 na vzorke 2 084 Slovákov.

  • Slováci sa najčastejšie považujú za ochrancov prírody (72 %) a vlastencov (59 %). Za ekológov sa považuje 47 % opýtaných.
  • Šesť z desiatich respondentov sa zhodne na tom, že globálna zmena klímy momentálne prebieha. Ďalších 15 % si myslí, že neprebieha, ale nastane v budúcnosti. Podľa 7 % ku zmene klímy nikdy nedôjde. Až 17 % nevedelo k otázke zaujať stanovisko.
  • Sucho ako závažný problém vníma 77 % Slovákov, dopady zmeny klímy za závažný problém považuje 70 % opýtaných. Viac nás však trápia zdražovanie výrobkov a služieb (85 %).
  • Riešenie problémov zmeny klímy nemôžeme odkladať (54 %). Naopak, 10 % respondentov si myslí, že tento problém nemusíme riešiť nikdy.
  • Názory na Green Deal sa výrazne líšia medzi voličmi politických strán. Odporcov má najmä medzi voličmi nacionálne orientovaných strán.
  • Slováci sa nezhodnú na tom, či Zelená dohoda v nasledujúcich piatich rokoch zlepší alebo zhorší život na Slovensku. Zlepšenie očakáva 24 %, zhoršenie 21 %. Podľa ďalších 27 % nebude mať na kvalitu života vplyv. V horizonte 10 až 20 rokov však prevažuje optimizmus a zlepšenie (42 %).
  • Obnoviteľné zdroje majú našu podporu, slnečnú energiu podporuje 89 % opýtaných, vodnú 82 %, veternú 79 %, geotermálnu 70 %.
  • Z podporovaných opatrení sa Slováci zhodnú na podpore obcí pri znižovaní emisií (76 %), rozvoji komunitnej energetiky (74 %) a na nastavení ekonomických pravidiel, ktoré by zvýhodňovali ochranu klímy (66 %).
  • Väčšina obyvateľov si myslí (55 %), že Slovensko by malo znižovať emisie bez ohľadu na postup iných krajín.
  • S finančnými príspevkami na nákup elektromobilov súhlasí 55 % opýtaných. S ukončením výroby automobilov so spaľovacími motormi v roku 2035 nesúhlasí 53 %.

Pre dosiahnutie vysokej reprezentativity boli účastníci výskumu vybraní nielen podľa bežného výberu (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska, kraj, príjem, intenzita používania internetu), ale tiež na základe vzájomných kombinácií kvót (vzdelanie vs. vek, veľkosť bydliska vs. pohlavie, veka a vzdelanie).

Druhú časť výsledkov výskumu, založenú na pokročilých štatistických metódach, chce inštitút predstaviť na jeseň.