Na budove kaštieľa sa zrealizovala kompletná výmena pôvodného krovu a strešnej krytiny vrátane opravy podstrešnej rímsy.  Zdroj: Miro Pochyba