Uskutočnili sa tiež reštauračné práce, renovovali fasády, a omietky, ktoré prinavrátili pamiatke stratené čaro. Zdroj: Miro Pochyba