Obnova školských zariadení

Košický kraj v lete investuje do obnovy školských zariadení

Košický samosprávny kraj využíva obdobie letných prázdnin na obnovu a rekonštrukcie župných škôl a školských zariadení, ktoré spadajú do pôsobnosti kraja. Investície predstavujú sumu 12 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa kraja Anna Terezková.

„Medzi tohtoročné najväčšie investície patrí výstavba školského stravovacieho zariadenia Obchodnej akadémie Akademika Hronca v Rožňave za 1,7 milióna eur, ktorá by mala byť ukončená na budúcu jar. Vo fáze verejného obstarávania je dokončenie rekonštrukcie fasády na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach za 2,1 milióna eur,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Ako doplnil, v areáli gymnázia sa pripravuje aj búranie skladových priestorov, nakoľko na mieste starej budovy vyrastie nová, moderná, za účelom vzdelávania medzinárodného programu IB Diploma Programme a Middle Years Programme.

Vynovovať sa bude aj na Spiši. Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi postupne ukončí svoje zelené aktivity v hodnote 1,1 milióna eur osadením retenčných nádrží, zelenou vegetačnou strechou a fasádou.

Súčasťou prác je aj rekonštrukcia fasády na dvoch objektoch v súvislosti s vodozádržnými opatreniami v hodnote 250-tisíc eur. Na Zemplíne bude do užívania odovzdaný úplne nový športový areál na Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach za 380-tisíc eur.

Strecha, jedáleň, stupačky

V týchto druhej polovici júla skončila rekonštrukcia telocvične T-18, strechy a statiky na Strednej športovej škole v Košiciach v hodnote 480-tisíc eur. Aktuálne tu tiež prebieha rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne za 350-tisíc eur. Pripravuje sa tiež verejné obstarávanie na rekonštrukciu stupačiek v školskom internáte za 420-tisíc eur.

Stupačky sa menia aj v študentských izbách Školského internátu Medická, Košice, následne prebehne výmena časti okien. Aktuálne je ukončená aj čiastočná výmena nábytku v internátnych izbách. Práce dokopy predstavujú investíciu vo výške 442-tisíc eur. Na Školskom internáte, Werferova, Košice prebieha oprava strechy školského internátu v sume 180-tisíc eur.

Projekt IROP aj Plán obnovy a odolnosti

V ďalších 12 školách sa realizuje projekt IROP Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vzdelávaní v celkovej hodnote štyri milióny eur. Školy v rámci projektu vykonávajú menšie i väčšie stavebné úpravy a nakupujú materiálno-technické vybavenie pre vyučovanie odborných predmetov.

Do výzvy na debarierizáciu priestorov sa zapojilo 11 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Investícia vo výške 1,3 milióna eur bude realizovaná z mimorozpočtových zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na školách a v školských internátoch tiež budú prebiehať aj bežné opravy, výmeny podláh, modernizácia mobiliáru, hygienické maľby či nevyhnutná údržba.