Ropný tanker

Klimatická zmena by mohla narušiť dodávky ropy tankermi. Ktoré krajiny sú v ohrození?

Stúpajúce hladiny morí by mohli vážne narušiť dodávky ropy tankermi a ohroziť energetickú bezpečnosť v krajinách závislých od jej dovozu. Uviedli to čínski experti, podľa ktorých mnohé ropné terminály sú zraniteľné, pokiaľ ide o záplavy.

Topenie ľadu v dôsledku rastúcich teplôt môže viesť k zvýšeniu hladiny morí aj o niekoľko metrov. To potopí kľúčové ropné prístavy a naruší globálny obchod s ropou. Tiež sa zaplavia pobrežné rafinérie a petrochemické zariadenia, upozornil čínsky think tank China Water Risk (CWR) vo svojej správe. Najviac ohrozené sú krajiny ako Čína, Južná Kórea a Japonsko.

Správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy z roku 2021 zasa odhaduje, že pri súčasných trendoch by sa priemerná hladina morí mohla do konca storočia zvýšiť o viac ako meter. Vylúčiť sa nedá ani jej zvýšenie o dva metre. Nízko položené prístavy a tankovacie zariadenia sú obzvlášť citlivé na vyššiu hladinu mora. Uviedol to CWR na základe „záťažového testu“ námornej infraštruktúry na vývoz a dovoz ropy.

Predpovedá, že 12 z 15 najlepších terminálov pre tankery zasiahne zvýšenie hladiny mora o jeden meter, vrátane piatich so sídlom v Ázii. To ohrozí až 42 % vývozu ropy zo Saudskej Arábie, Ruska, USA a Spojených arabských emirátov. Zároveň to ovplyvní 45 % dodávok ropy do Číny, USA, Južnej Kórey, Japonska či Holandska.

Vzhľadom na to, že ázijské krajiny budú pravdepodobne najviac zasiahnuté, mali by byť lídrom nielen v globálnom prechode od ropy k tzv. zeleným energiám, ale aj pri zlepšovaní odolnosti prístavnej infraštruktúry. Tá ponúka jedinečné investičné príležitosti. Podľa CWR Japonsko a Južná Kórea dovážajú približne tri štvrtiny ropy cez prístavy, ktoré sú citlivé na zvýšenie hladiny mora o jeden meter.

Pokračujúci rast produkcie ropy pritom prispieva čoraz väčším množstvom emisií skleníkových plynov k otepľovaniu planéty. Je tak iróniou, že ropa, kľúčový komponent energetickej bezpečnosti, by mohla ohroziť energetickú bezpečnosť viacerých krajín v Ázii, dodala správa.