Nová výzva zemetrasenie

Štát pripravil mimoriadnu výzvu na obnovu domov postihnutých zemetrasením a krupobitím

Slovenská agentúra životného prostredia plánuje spustiť 1. decembra mimoriadnu výzvu pre obce a mestá postihnuté zemetrasením a veternou smršťou. Podmienky výzvy zverejní už 15. novembra. Žiadateľom môže byť vyplatená záloha až do výšky 7-tisíc eur.

O finančný príspevok budú môcť majitelia rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji. Výzva na obnovu rodinných domov je nasmerovaná k domácnostiam, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie po júlovom krupobití a po októbrovom zemetrasení.

Otvorená bude len pre zasiahnuté regióny a je na ňu predbežne vyhradená suma 22,8 miliónov eur. Minimálne tisíc domácností tak môže získať príspevok z plánu obnovy až do výšky 22 800 EUR s DPH. Ďalšou novinkou je, že minimálna úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá, bude na úrovni 25 %.

„Som veľmi rád, že sa nám v priebehu pár dní podarilo pripraviť návrh tejto mimoriadnej výzvy. V stredu, 8. novembra sme jej návrh poslali na Úrad vlády, na Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI), ktorá sa podieľala na mapovaní škôd priamo na mieste a tiež na zástupcov krajov postihnutých živelnou pohromou. Záleží nám na tom, aby táto mimoriadna výzva bola šitá na mieru majiteľom zničených rodinných domov,“ povedal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Po podpísaní zmluvy bude úspešným žiadateľom odoslaná záloha až do výšky 7 000 eur. K žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy alebo projektové energetické hodnotenie domu. Tieto dokumenty, spolu s certifikátom po obnove, bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu. Teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

„Oproti iným výzvam bude vyššia aj intenzita pomoci, a to až na úrovni 95 % z celkových oprávnených nákladov,“ dodal M. Kerestúr. Vedenie SAŽP je v intenzívnom kontakte so zástupcami postihnutých miest a obcí. „Záleží nám na spätnej väzbe od starostov zasiahnutých oblastí s cieľom nastaviť podmienky výzvy tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľné a dostupné. Pre potreby tejto výzvy taktiež meníme spôsob podania žiadostí tak, že „rýchle prsty“ už nebudú zohrávať žiadnu rolu. Na zapojenie sa do výzvy budú mať žiadatelia dosť času, rádovo v mesiacoch,“ vysvetlil riaditeľ SAŽP.

Agentúra zverejní znenie mimoriadnej výzvy č. 5 spolu s príručkou žiadateľa už 15. novembra na www.obnovdom.sk. Ak vás táto téma zaujala a chcete zostať informovaní, pre sledovanie noviniek sa nezabudnite prihlásiť na odber nášho newslettra.

Zdroj: SAŽP