Správne poradie krokov pri obnove starého domu

Renovácia okien a fasády
Zdroj: iStock

Staršie domy zväčša nevyhovujú dnešným energetickým normám. Okrem iného to znamená aj to, že ich prevádzka stojí veľa peňazí - priveľa vyrobeného tepla uniká von a dosiahnuť tepelný komfort stojí priveľa peňazí. Aj preto je časť ľudí, ktorí žijú v starých domoch, ohrozená energetickou chudobou - nemajú financie na to, aby svoje obydlia vykúrili alebo vychladili na požadovanú teplotu.

Našťastie, aj staré domy sa pomocou štátnych dotácií dajú dostať na úroveň energetického komfortu, ktorý vyhovuje životu v 21. storočí. V roku 2021 štartuje nový program zelenej obnovy osobných domov financovaný z európskeho Plánu obnovy.

Za pol miliardy sa má podporiť komplexná rekonštrukcia 40-tisíc rodinných domov. Štát prispeje na polovicu oprávnených nákladov, maximálna výška dotácie bude okolo 10 tisíc eur. Akonáhle budú známe presné podmienky, nájdete ich na našom webe.

Aký je teda správny postup pri rekonštrukcii domu s cieľom zvýšiť jeho energetickú efektívnosť? Poďme si to prejsť krok za krokom.

1. Hľadajte úniky tepla

Ak uvažujete nad tým, že starší dom obnovíte do energeticky efektívnejšej podoby, začnite tým, že zistíte, kde uniká najviac tepla. Ideálne je na túto činnosť zavolať špecializovanú firmu, ktorá dom nasníma termokamerou a zistí, kde sú najväčšie tepelné straty.

Na túto činnosť sú najlepšie zimné mesiace, keď sa vo vnútri kúri, vonku je chladno a tak tepelné straty budú na termokamere jasne viditeľné.

Hľadanie tepelných strát termokamerou
Hľadanie tepelných strát termokamerou | Zdroj: iStock

Hľadanie tepelných strát je dôležité aj preto, že najstaršie domy môžu mať vo svojich útrobách použité rôzne typy stavebných materiálov, pričom každý z nich izoluje inak. Preto jedna stena môže vyzerať v poriadku, ale ďalšia môže prepúšťať veľa tepla alebo vlhnúť. Veď vieme, ako sa stavali domy kedysi – nepálená hlina, pridal sa kameň, ďalšia miestnosť už bola z pálených tehál a potom sa pridal betón alebo tvárnice.

2. Hľadajte vlhkosť

Keď už viete, kde uniká teplo, dajte si preveriť vlhkosť stien. Tento krok treba určite urobiť ešte pred zateplením, pretože ak by ste zatepľovacím materiálom obalili vlhnúcu stenu, získate ideálny predpoklad na vznik plesní a nezdravé vnútorné prostredie.

Aj pri tomto kroku je dôležité zavolať na konzultáciu špecializovanú firmu a nerobiť ho svojpomocne. Pretože ide o činnosť, kde rozhodujú odborné znalosti aj skúsenosti. Ak chcete ušetriť peniaze svojpomocnou prácou, takáto možnosť príde, ale úvodné merania a návrhy riešení si určite vyžadujú odborníkov.

Meranie vlhkosti steny
Meranie vlhkosti steny | Zdroj: iStock

3. Dajte si urobiť projekt

Ak viete, kde uniká teplo a ako si poradiť s prípadnou vlhkosťou, u projektanta zaoberajúceho sa energetickou efektívnosťou si dajte vypracovať energetické hodnotenie budovy. Môžete sa s ním poradiť o vhodných zatepľovacích materiáloch, ktoré dokážu splniť normy a zároveň nezruinujú rozpočet.

Snažte sa pritom dostať dom do čo najvyššieho energetického štádia, do Á-čka. Aj preto, že trendy na energetickú efektívnosť sú veľmi silné v celej Európe a ak by ste dom v budúcnosti chceli predať, nižšia energetická trieda sa určite prejaví na jeho cene.

Cena energií bude aj ďalej pomaly rásť a najlacnejšia energia je tá, ktorú vôbec netreba vyrobiť. Preto čím viac energie dom udrží, tým lepšie.

4. Zvážte obnoviteľné zdroje

S projektantom, prípadne špecializovanou firmou sa poraďte, aké obnoviteľné zdroje sú pre vás najvhodnejšie. Ak sa dom nachádza mimo bratislavského kraja, pozrite si dotačnú schému Zelená domácnostiam, v ktorom môžete získať tisícové dotácie na rôzne druhy týchto zariadení.

Fotovoltické panely vedia zásadne znížiť účty za elektrinu, solárne kolektory pomôžu so zohriatím teplej vody. Tepelné čerpadlo je skvelá voľba, ak chcete efektívne vytvoriť teplo na kúrenie aj zohriatie teplej vody z obnoviteľných zdrojov.

Ak vám rozpočet napriek dotáciám neumožní vybrať si nič z uvedenej ponuky, vymeňte aspoň starý kotol na drevo za drevosplyňujúci. Ten má podstatne vyššiu efektivitu.

5. Realizujte projekt

Ak chcete ušetriť cenu za prácu, môžete si navrhnuté opatrenia urobiť sami. Určite sa však poraďte so skúseným majstrom, prípadne si aspoň pozrite inštruktážne videá od výrobcov jednotlivých materiálov. Každý z veľkých výrobcov má na internete bezplatné podrobné informácie o tom, ako s daným materiálom pracovať.

Nepokazte si všetku snahu v poslednom kroku. To je žiaľ na Slovensku častý problém, že opatrenia pre energetickú efektívnosť sú napokon pri svojpomocnej obnove urobené zle a dom potom nemá takú úsporu na energiách, akú by mohol mať.

V každom prípade je potrebné dodržať parametre zateplenia, ktoré navrhol projektant. Ak dáte o 5 cm vlny alebo polystyrénu menej, v konečnom dôsledku neušetríte. Naopak, pripravíte si pôdu pre ďalší problém, ako je vlhnutie stien, vznik plesní, prípadne priveľké úniky tepla.

V každom kroku myslite na to, že akákoľvek investícia do energetickej efektívnosti sa vráti už v najbližších rokoch minimálne v dvoch formách – jednak budete mať príjemnejšie bývanie, jednak budete za energie platiť menej.

Pohľad experta

O postupe pri prerábaní starších domov na energeticky efektívnejšie sme sa podrobnejšie porozprávali s Ing. Pavlom Podmalíkom, technikom zo spoločnosti Delphia, ktorá sa zaoberá energetickou efektívnosťou budov.

Ako majiteľ staršieho domu zistí, aké straty má jeho dom? Stačí mu energetický audit, alebo akú službu si má vyhľadať? Koľko asi takáto služba stojí?

Na tepelnotechnické zhodnotenie rodinného domu slúži Energetické hodnotenie budovy. Vykonáva ho odborne spôsobilá osoba a cena sa pohybuje od sto eur. Samozrejme, záleží na náročnosti projektu a kvalite dostupných podkladov, prípadne obhliadky vykonanej na mieste. Takisto je možné vyhotoviť termosnímky pomocou termokamery, tie sa však musia vyhotoviť len počas vykurovacieho obdobia a najlepšie vo večerných, alebo v skorých ranných hodinách, a pri zatvorených oknách.

Vie si majiteľ jednoducho vyrátať hrúbku materiálov na zateplenie, alebo na to potrebuje projekt?

Na vypočítanie potrebných hrúbok zateplenia by som odporučil osloviť projektanta, nakoľko je potrebné zohľadniť materiál a hrúbku existujúcich konštrukcií v objekte. Projektant navrhne zateplenie, ktoré bude spĺňať nielen požiadavku z hľadiska súčiniteľu prechodu tepla, ale zohľadní aj množstvo skondenzovanej vodnej pary v konštrukcii za rok a vnútornú povrchovú teplotu stavebnej konštrukcie, čím sa eliminujú tepelné mosty v stavebných konštrukciách.

Na čo okrem hrúbky izolácie sa ešte treba zamerať? Môžem si na zateplenie vybrať polystyrén aj vlnu?

Pri starších domoch je vhodné zvážiť typ obvodového muriva. Napríklad na domy postavené z nepálenej tehly alebo z plnej pálenej tehly by som skôr odporučil tepelnoizolačný materiál na báze minerálnej vlny, pri domoch postavených z pórobetónových tvárnic to môžu byť tepelnoizolačné materiály na báze polystyrénu. Pri výbere je potrebné myslieť na to, kde sa táto izolácia má nachádzať a za akým účelom. Či majiteľ chce len eliminovať tepelné straty, alebo chce napríklad zlepšiť akustické vlastnosti a podobne. Na trhu máme dnes už množstvo tepelných izolácií, ktoré majú rôzne vlastnosti – tepelnotechnické, akumulačné, akustické, požiarne, a preto je vhodné sa radšej poradiť s výrobcom, ktorý typ izolácie je vhodný pre danú stavebnú konštrukciu.

Môžu sa izolačné materiály pri starších domoch kombinovať? Ak by mal majiteľ napríklad časť domu z tehly, časť z kameňa, môže na rôzne povrchy použiť rôzne izolačné materiály?

Samozrejme, možná je aj kombinácia materiálu, ale ak je to možné, radšej by som uprednostnil použitie jedného druhu tepelnoizolačného materiálu.

Odkiaľ začať s obnovou starého domu, ak si chce majiteľ investíciu rozdeliť na dlhšie obdobie? Čo je prvé – okná, strecha, múry?

Pri starších rodinných domoch treba zvážiť, ktoré stavebné konštrukcie sa dajú zatepliť. Ak momentálne nemáme dostatok finančných prostriedkov na celkovú obnovu, začal by som výmenou pôvodných okien za nové, s izolačným zasklením, kde si treba dať pozor na osadenie okien v obvodovej konštrukcii a počítať s budúcou tepelnou izoláciou obvodového muriva. Po osadení nových okien by som riešil zateplenie obvodových stien a následné spravenie vonkajších špaliet a osadenie vonkajších parapetov.

Najväčšie tepelné straty bývajú nezateplenou strechou, prípadne stropom pod nevykurovaným priestorom či povalou. Takže ak je obnova rozdelená na dlhšie časové obdobie, môže sa zateplenie strechy uprednostniť pred zateplením obvodových stien. Netreba však zabúdať na zateplenie podlahy na teréne, prípadne podlahy nad suterénom, pokiaľ je to z technického a funkčného hľadiska možné. Samozrejme, je to individuálne od každého projektu a od možností investora.

Môžu sa aj staršie domy po obnove dostať do kategórie A0?

Aj staršie rodinné domy môžeme zatriediť do energetickej kategórie A0. Nezávisí to len od dostatočného zateplenia stavebných konštrukcií, ale aj od správneho výberu zdroja vykurovania, prípravy teplej vody a v konečnom dôsledku aj osadenia rekuperácie tepla a použitia obnoviteľných zdrojov energie. Často sa v praxi stretávame s posudkami, ktoré nie sú vypracované správne, sú posúdené iba konštrukcie a zabúda sa na spôsob vykurovania a prípravy teplej vody, čo má veľký vplyv hlavne na výsledok primárnej energie.

Text: Palo Hlubina