Vrt Kežmarok
Galéria(6)

Geotermálny vrt v Kežmarku bude zásobovať teplom 1500 domácností aj školy

Partneri sekcie:

Ak všetko pôjde podľa plánu, geotermálny vrt v Kežmarku napoja na štyri kotolne centrálneho zdroja tepla. Horúca voda spod zemského povrchu by ich mohla nahradiť a zásobovať 1 500 domácností, ako aj priľahlú školu a materské školy. Uviedol to primátor mesta Ján Ferenčák.

S vŕtaním geotermálneho vrtu na sídlisku Juh za tamojšou základnou školou a bytovkou na Levočskej ulici začala súkromná spoločnosť vlani v úvode februára. Zhotoviteľom je slovensko-maďarské konzorcium firiem Rotaqua Kft. a Rhodes Slovakia. Plánovanú hĺbku 2,5 kilometra dosiahli podľa primátora v máji 2022, následne prešli k očisťovaniu a oživovaniu vrtu.

Práce v Kežmarku realizuje súkromná firma, ktorá je držiteľom povolenia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu vôd v prieskumnom území. Mesto Kežmarok sa podľa primátora pôvodne plánovalo do projektu pustiť samo.

geotermalny vrt kezmarok (3)
geotermalny vrt kezmarok (4)
geotermalny vrt kezmarok (2)
geotermalny vrt kezmarok (5)
geotermalny vrt kezmarok (1)

„Založilo firmu a tím odborníkov sa pustil do prípravy podkladov vrátane prepočtov vykurovacieho potenciálu pri rôznej intenzite získaného tepla a rôznej výdatnosti zdroja,“ pripomenul Ferenčák.

Na samotný vrt však podľa jeho slov chýbali peniaze. „Navyše, v Kežmarku nie je nijaký iný prieskumný vrt, ktorý by slúžil ako garancia, že projekt bude úspešný. Finančnú podporu preto mesto nemohlo získať z banky ani od štátu. Východiskom neboli ani európske zdroje,“ dodal.

Na geologický prieskum mesto nemohlo žiadať eurofondy

Geologický prieskum s cieľom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska v súčasnosti podľa jeho slov nepatrí medzi oprávnené výdavky, takže naň nie je možné žiadať eurofondy.

Mesto nakoniec vyhlásilo obchodnú súťaž na predaj spoločnosti, vrt tak realizoval spomínaný súkromník. Samospráva ešte vlani uviedla, že po kolaudácii vrtu sa celé okolie zrevitalizuje. Pribudne pri ňom vonkajšie cvičisko s lavičkami, stojany na bicykle a informačná tabuľa o význame diela pre komunitu.

„Našou dlhodobou snahou v Kežmarku, Enviromeste za rok 2019, je minimalizovať znečisťovanie životného prostredia a hľadať alternatívne spôsoby zabezpečovania potrieb nevyhnutných pre život. K takým dnes patria aj výroba elektrickej energie a výroba tepla. Realizáciou geotermálneho vrtu mesto získa obnoviteľný zdroj energie, ktorý by bol využívaný pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody,” doplnil primátor.