Ilustračná foto, zelená stena

V Kežmarku pribudnú zelené steny i dažďové záhrady. Mesto realizuje opatrenia za milión eur

Partneri sekcie:

V meste by mali pribudnúť tri zelené steny, 19 dažďových záhrad, jedno zrekonštruované parkovisko a šesť retenčných nádrží na polievanie zelených stien. Pomôcť by mali pred povodňami i v adaptácii mesta na klimatickú zmenu.

Kežmarok odštartoval výstavbu sérii vodozádržných opatrení financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. Na osem rôznych opatrení mesto získalo nenávratný príspevok zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu vo výške 960 tisíc eur, celkovo však počíta s nákladmi nad jeden milión. Opatrenia by mali byť hotové do konca roka 2023.

Pri jednotlivých objektoch ide podľa Eleny Smrigovej z kežmarského mestského úradu o vytvorenie systému odvádzania zrážkových vôd zo striech budov a vôd z ich okolia. Z pohľadu zmierňovania dosahov klimatickej zmeny budú riešené najmä dažďové záhrady a zelené steny. Vo forme využitia plôch, ktoré budú upravené na výsadbu a na vytvorenie vhodného a výpar podporujúceho celku. Okrem vodozádržných opatrení je súčasťou aj riešenie mestského mobiliáru vo forme lavičiek, vyvýšených záhonov, stojanov na bicykle a odpadkových košov.

Projekt už začal na základnej škole

S prácami mesto už začalo, a to v areáli Základnej školy s materskou školou Nižná brána a zároveň je rozbehnuté aj budovanie dažďovej kanalizácie, do ktorej sa napoja dažďové zvody zo strechy školy. V súčasnosti je osadená retenčná nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody.

„Areál tejto školy je unikátom v tom, že tu budeme mať kombináciu takmer všetkých ekologických prvkov projektu – zelenú stenu, dažďovú kanalizáciu, dažďovú záhradu a retenčnú nádrž,“ vysvetlil Martin Vitkaj z úseku dopravy a životného prostredia oddelenia rozvoja mesta a výstavby.

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA: LOKALITA WEILBURSKÁ ULICA Investícia do mechanizmov určených na udržanie vody v Kežmarku a jeho bezprostrednom okolí posilní odolnosť mesta voči zmenám podnebia.
Vodozádržné opatrenia, lokalita Weilburská. Investícia do mechanizmov určených na udržanie vody v Kežmarku a jeho bezprostrednom okolí posilní odolnosť mesta voči zmenám podnebia. | Zdroj: Facebook/Mesto Kežmarok – oficiálna stránka

Ďalšími lokalitami, kde sa budú opatrenia postupne realizovať sú Nový cintorín, hradný park, ulica Nižní Brána, Garbiarska, Weilburska, Severná ulica a parkovisko na ulici Dr. Vojtecha Alexandra.

Podľa primátora mesta, Jána Ferenčáka sa mesto snaží adaptovať na nepriaznivé podmienky pri výkyvoch počasia, ktoré sú ovplyvnené globálnym otepľovaním. „Investícia do mechanizmov určených na udržanie vody v meste a jeho bezprostrednom okolí posilní odolnosť nášho mesta voči nepriazni počasia a zmierni dosah na životné prostredie,“ povedal.

Zrážková voda využitá v prospech mesta

Kežmarčania si stále dobre pamätajú rozsiahle povodne v roku 2010, ktoré pripravili viacero rodín o strechu nad hlavou. Preto mesto investovalo zo svojho rozpočtu nemalé prostriedky na vodozádržné opatrenia. Riziko záplav však čelí mesto takmer každoročne. Novo zavedenými opatreniami vo forme zvodu dažďovej vody zo striech a nespevnených povrchov chcú získať zrážky symbolicky na svoju stranu.

Výkyvy počasia trápia mnohé slovenské mestá. Čoraz častejšie prívalové dažde presahujú kapacity mestských kanalizácii a spôsobujú lokálne záplavy. Zároveň, zrážky sú nárazové a striedajú sa s obdobiami sucha. Toto striedanie pôsobí ako stresový faktor pre vegetáciu a tiež degraduje pôdu v schopnosti vodu absorbovať.

Bolo by zrejme naivné očakávať rýchle ustúpenie klimatickej zmeny, ktoré sa dá dosiahnuť len premyslenými systematickými krokmi, a preto je vhodné osvojovať si kroky na jej adaptáciu. Kežmarok sa tak môže stať so svojim projektom príkladom aj pre ďalšie slovenské mestá.