Tepelné čerpadlá prieskum

Záujem o tepelné čerpadlá pri rekonštrukcii domu je veľký, problémom sú financie

Partneri sekcie:

Takmer 250-tisíc vlastníkov starších rodinných domov by si pre vykurovanie zvolilo tepelné čerpadlo. Potrebovali by však efektívny a stabilný dotačný nástroj. Vyplýva to z prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť, ktorý si nechala objednať u agentúry Focus začiatkom tohto roka.

V súčasnosti prevláda ako zdroj vykurovania rodinných domov plynový kotol. Trendy však naznačujú zmeny v zmýšľaní majiteľov domov. Približne 4 z 10 opýtaných by v prípade finančných možnosti alebo dotácie od štátu zmenili systém vykurovania svojho domu. Najviac by pritom preferovali inštaláciu tepelného čerpadla.

„Náš prieskum ukazuje zmenu vo vnímaní technológie tepelných čerpadiel. Čísla ukazujú, že ľudia voči nim nemajú mentálnu bariéru alebo nedôveru. Najväčšou prekážkou inštalácie tepelných čerpadiel je hlavne finančná náročnosť tejto investície. Je preto potrebné, aby fungoval efektívny a stabilný dotačný systém, ktorý vlastníkom domov pomôže s investíciou. Pre plynulosť výroby a dodávateľského reťazca je dôležitá kontinuita zo strany štátu a dobre fungujúce dotačné schémy,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy.

Z prieskumu vyplýva, že v prípade finančných možností či dotácie od štátu by približne 4 z 10 opýtaných (38 %) svoj systém vykurovania radi zmenili. A to predovšetkým na tepelné čerpadlo, ktoré preferuje až štvrtina z nich. V menšej miere by svoj systém zmenili na drevo alebo pelety (8 %), na plyn (3 %) či niečo iné (2 %).

„Z výsledkov vyplýva, že takmer 250-tisíc vlastníkov starších rodinných domov by svoj vykurovací systém najradšej zmenilo za tepelné čerpadlo, v prípade že by im štát pomohol dotáciou. Ide teda o naozaj veľký potenciál a príležitosť, ako dekarbonizovať vykurovanie v rodinných domoch na Slovensku. Zároveň je však nutné mať na pamäti, že uvažovať na zmenou vykurovacieho zariadenie je vhodné až potom, čo je dom dôkladne zateplený a má vymenené okná,“ dodal analytik platformy Richard Paksi.

Prieskum zároveň ukázal veľký záujem financovať tepelné čerpadlo z dotačného programu Obnov dom z Plánu obnovy. V nasledujúcich dvoch rokoch má záujem o dotáciu takmer 80-tisíc vlastníkov starších rodinných domov. Takmer tretina z nich by pritom rada z dotácie financovala kúpu tepelného čerpadla.

Budovy pre budúcnosť