Xella radí, ako na čo dať pozor pri práci s priečkovkami Ytong

V ponuke stavebných materiálov nájde stavebník pórobetónové priečkovky Ytong Klasik, vápenno-pieskové priečky Silka, vašej pozornosti nemali uniknúť ani oblúkové priečkovky z pórobetónu Ytong. Sortiment dopĺňa rad doplnkov, ktoré uľahčujú stavbu priečky - preklady, výstužné pásy Ytofor, spojky, malty a ďalšie prvky stavebného systému Ytong.

Pórobetónové priečkovky Ytong

 Nemusíte byť profesionál z odboru alebo mať za sebou stavbu domu, napriek tomu ste už o nich určite počuli. Priečkovky Ytong Klasik sú dostupné v šírkach od 75 do 250 mm a svoju obľubu si získali nielen širokou ponukou, ale aj samotnými vlastnosťami pórobetónu Ytong – homogenitou, nízkou hmotnosťou, ľahkými úpravami a manipuláciou, jednoduchou realizáciou drážok a rozvodov či minimom odpadu.

Prácu s nimi zvládne naozaj každý, zvlášť keď sa bude držať odporúčaných návodov a stavebných postupov. Jednou z častých a zbytočných chýb pri práci s priečkovkami Ytong je používanie nevhodných a výrobcom neodporúčaných materiálov.

Spoločnosť Xella Slovensko má pritom vo svojom produktovom portfóliu systémové prvky, ktoré boli laboratórne vyvinuté tak, aby po ich aplikácii celé dielo dlhodobo fungovalo v plnej kvalite a plnej spokojnosti stavebníka. Medzi dôležité stavebné materiály patrí pri stavbe priečok tenkovrstvová murovacia malta Ytong, ktorá je na murovanie s priečkovkami Ytong jasnou voľbou. Práca s ňou je jednoduchá, napriek tomu sa občas vyskytnú chyby, ktoré negatívne ovplyvňujú výsledok práce.

Najčastejšou chybou pri jej nanášaní je hrúbka vrstvy malty, ktorá by mala byť maximálne 3 mm, teda skutočne tenká vrstva. Pokiaľ nepoužijete systémovú maltu Ytong a nedodržíte odporúčané hrúbky nanášania, môžu sa vám ložné a styčné škáry prekresliť do omietky ako vlásočnicové trhliny. Nemenej dôležitý je smer nanášania malty, kde vždy maltu nanášajte potrebným hrebeňom v smere muriva, nikdy nie kolmo na murivo.

Zdroj: Xella Slovensko

Medzi typickú chybu pri stavbe priečok patrí nedodržanie dilatácie priečky od stropu a od bočných stien

Nelepte priečkovku priamo na susednú stenu alebo strop, ale nechajte vždy medzi nimi a priečkou po obvode dilatačnú škáru min. 10 mm, ideálne 15 mm. Po vymurovaní vložte do takto vzniknutej medzery prúžok minerálnej vlny alebo ju vyplňte nízkoexpanznou PUR penou. Dôležité je tiež správne kotviť priečku do nosných stien a do stropu.

Na to sú určené nerezové priečkové spojky, ktorými sa kotví každý druhý rad (pokiaľ statik neurčí inak). Pamätajte tiež na správne preväzovanie priečkoviek. Prvý rad priečkoviek pokladajte do zakladacej malty s dilatačnou medzerou medzi priečkou a obvodovou stenou zhruba 15 mm od nosnej konštrukcie.

Kde a ako priečkovky Ytong použiť?

 Priečkovky šírky 75 mm môžete (najlepšie po statickom posúdení) použiť na priečky malých rozmerov (WC, kúpeľňa), ktoré nie sú zaťažené vodorovnými silami a oslabené inštalačnými drážkami. Priečkovky šírky 100 mm a viac sa používajú na nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky a iné interiérové ​​prvky.

Ak kladiete dôraz na akustiku a nechcete alebo nemôžete použiť, voľte priečkovky Ytong väčších šírok. Priečkovky Ytong Klasik so šírkou 150, 200 a 250 mm plnia požiadavky súčasnej akustickej normy a výsledné parametre akustického útlmu ešte navýšite pomocou špeciálnej akustickej omietky Ytong.

Dôležité je aj správne náradie

 Pri práci s priečkovkami Ytong nepotrebujete žiadne zvláštne materiály alebo vychytávky, základ je mať vodováhu a gumovú paličku, ktorými strážite a udržujete rovinnosť každého radu priečkoviek. Užitočným pomocníkom je aj murárska lyžica Ytong vhodnej šírky, ktorou sa nanáša na priečkovky murovacia malta.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.