Osem dobrých dôvodov pre nosné preklady Ytong

Partneri sekcie:

Podľa wikipédie sa pod pojmom stavebný preklad myslí nosný stavebný prvok, ktorý sa umiestňuje nad stavebné otvory za účelom prenesenia tlakov do muriva. Ale nie je preklad ako preklad. Aj laik vie alebo tuší, že preklady stavebných otvorov sú významným prvkom stavby a na správny výber treba myslieť už pri príprave projektu.

Samotný výpočet statiky vykoná odborný projektant, ale záleží aj na preferenciách samotného stavebníka, akému prekladu dá pri stavbe prednosť. Na trhu je ich naozaj veľa a ľudia preferujúci pri novostavbe alebo rekonštrukcii pórobetónovej tvárnice Ytong majú hneď osem dobrých dôvodov, aby pri voľbe nosných prekladov dali prednosť prekladom Ytong.

Prvým dôvodom je okamžitá únosnosť: hneď po zabudovaní do stavby začína preklad plniť svoju statickú funkciu, takže nie je potrebné čakať dni či týždne. To významne skracuje dobu stavby a uľahčuje proces plánovania. Pre rýchlosť výstavby je dôležitá aj jednoduchá a rýchla montáž nosných prekladov Ytong.

K jednoduchej manipulácii prispieva aj nízka hmotnosť: nosný preklad Ytong s dĺžkou 1 500 mm (určený pre otvory so svetlosťou maximálne 1 100 mm) má hmotnosť 94 kg. Vysoká je naopak presnosť týchto prekladov: povolené tolerancie v dĺžke sú ±3,0 mm, na šírku ±1,5 mm a na výšku ±1,0 mm.

Zdroj: Xella

Výborná je aj ich požiarna odolnosť – nosné preklady Ytong sú nehorľavé a patria do najvyššej triedy reakcie na oheň A1 (EN 13501-1). Čím menej vody je v stavbe, tým lepšie: a k tomu výrazne prispieva obmedzenie mokrého procesu, ktoré je pre nosné preklady Ytong charakteristické.

Tepelnoizolačné parametre stavby zlepšuje ďalšia z typických vlastností týchto prekladov – minimalizácia tepelných mostov. Murár i stavebník, ktorý stavia dom svojpomocne s murivom Ytong, ocení aj skutočnosť, že preklady vytvárajú podklad pre povrchové úpravy, ktorý je zhodný s murivom.

Dodané nosné preklady Ytong nikdy neskracujte a neupravujte ani ich prierezy. Preklady sú určené na priame zabudovanie a pri montáži je dôležité dbať na správnu polohu zabudovaného prekladu (šípky musia smerovať nahor). Potrebná menšia svetlosť otvoru sa dosiahne väčším uložením prekladu. Nosné preklady Ytong sa kladú do maltového lôžka s murovacou malty Ytong.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.