Tenkovrstvová murovacia malta Ytong znižuje energetickú náročnosť stavieb

Intenzívny výskum neustále zdokonaľuje malty Ytong tak, aby ich bolo možné optimálne a bezpečne spracovávať s pórobetónom Ytong. Dobre to ilustruje aj murovacia malta Ytong, ktorú charakterizuje ľahká spracovateľnosť, nízka spotreba, vysoká priľnavosť a ekologická nezávadnosť. V spojení s prvkami stavebného systému Ytong eliminuje riziko vzniku tepelných mostov a znižuje energetickú náročnosť stavby.

S pórobetónom Ytong a vápenno-pieskovými tvárnicami Silka sa najľahšie pracuje s tenkovrstvovými murovacími maltami Ytong a Silka, ktoré sú presne prispôsobené tomuto murivu

Jednotlivé typy tenkovrstvovej murovacej malty sa spracovávajú vždy podľa návodu na spracovanie. Oplatí sa rešpektovať odporúčané množstvo vody, jedine tak môže byť dosiahnutý dobrý výsledok miešania a správna konzistencia murovacej malty.V závislosti od počasia môže byť namiešaná malta spracovávaná až štyri hodiny a po tejto dobe sa už nesmie voda pridávať. Po nanesení malty je možné tvárnicu upravovať až po dobu piatich minút, pokiaľ vrstva nestuhne. Murovacia malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky, vzniknuté nanesením ozubenou lyžicou po celej ploche spoja.

Škáry by mali mať rovnakú hrúbku 1 – 3 mm

Podklad na nanášanie malty musí byť súdržný, čistý a zbavený prachu. Maltu naťahujeme celoplošne v rovnomernej vrstve nanášaciou Ytong murárskou lyžicou so zubami 5 × 5 mm na vodorovné, pri hladkých tvárniciach aj na zvislé (styčné) škáry. Do malty kladieme prachu zbavené tvárnice a doklepávame gumovou paličkou tak, aby škáry mali rovnakú hrúbku 1–3 mm.

Zdroj: Xella

Pokiaľ je príliš horúce počasie, malta by sa nemala pripravovať v príliš veľkom predstihu, pretože je potrebné zabrániť tomu, aby sa spálila. Tvárnice je tiež vhodné vopred mierne navlhčiť.

Veľkoformátové stenové prvky, ako sú napríklad stenové panely Ytong, sa lepia tenkovrstvovou murovacou maltou Ytong Fix P, ktorá je špeciálne prispôsobená tomuto typu výrobkov.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.