Veterné turbíny Galanta

Veterný park chce v okrese Galanta stavať okrem SPP aj ďalší investor

Partneri sekcie:

Veterný park v katastri obce Dolné Saliby v okrese Galanta plánuje vybudovať spoločnosť VE Telek z Galanty. Hlavným pozitívom tejto investície má byť zhodnotenie v súčasnosti nevyužívaného veterného potenciálu danej lokality na výrobu elektrickej energie.

Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, orientačné náklady na výstavbu veterných elektrární odhaduje investor na 18 miliónov eur. Zámer ráta s veternými elektrárňami na stožiaroch s maximálnou výškou 175 metrov a výkonom 7,2 MW.

„V rámci prípravy a plánovania veterného parku boli, resp. budú uzavreté dohody o kompenzáciách a benefitoch s dotknutými samosprávami, s ktorými má navrhovateľ rozvinutú veľmi dobrú spoluprácu. Navrhovaná činnosť má pri rešpektovaní environmentálnych limitov pre umiestňovanie veterných parkov málo významné negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými, klasickými spôsobmi získavania elektrickej energie,“ uvádza sa v zámere.

Spoločnosť plánuje začať s výstavbou veterného parku v prvom štvrťroku 2026, ukončí ju v treťom štvrťroku 2026. Vietor na výrobu elektrickej energie plánuje v okrese Galanta využívať aj Slovenský plynárenský priemysel.

Podľa skôr zverejneného zámeru chce v katastri obcí Galanta, Kajal a Váhovce za približne 90 miliónov eur postaviť osem veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 57,6 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR.