sprava bytovych domov, byt

Štát dáva novú výzvu. Na obnovu verejných budov pôjde 44 miliónov

Suma 44 miliónov eur je určená pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v končiacom programovom období vyhlásila výzvu so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vrátane škôl na Slovensku. Suma 44 miliónov eur je určená pre obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj štátnu správu a verejnoprávne organizácie.

Ako informoval generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš, do výzvy realokovali všetky aktuálne možné voľné prostriedky. Pre žiadateľov je pozitívnou správou, že podmienky boli zjednodušené, aby bolo možné pomoc využiť čo najefektívnejšie a bez zbytočnej administratívy.

Výzva je vyhlásená a termín prvého hodnotiaceho kola je 29. októbra 2021, nasledujúce kolo bude uzatvorené 30. novembra 2021. Základným cieľom podpory je zvýšiť energetickú hospodárnosť budov nad rámec platných minimálnych požiadaviek, pričom je možné využiť aj obnoviteľné zdroje energie. Obnovené budovy musia byť skolaudované do konca roku 2023.

„Výška podpory je podobne ako v minulosti v rozsahu od 95 až do 100 % v závislosti od toho, či projekt predkladá samospráva alebo štátna organizácia. Predpokladám, že pomoc by mohlo využiť približne sto projektov,“ spresnil Peter Blaškovitš s tým, že výzva je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V minulosti SIEA ukončila tri výzvy s podobným zameraním. Doteraz bolo obnovených 770 budov, pričom sa použilo 328 miliónov eur z európskych zdrojov, ďalšie projekty sa dokončujú.

SITA