Solárny park

Solárnych elektrární pribúda. Odborníci sa však zhodujú, že stále zaostávame za Európou

Partneri sekcie:

Ak Slovensko porovnávame s inými štátmi Európy, má náš trh s obnoviteľnými zdrojmi podľa odborníkov ďaleko od rozvinutého. Výrazný nárast inštalovanej kapacity sme za minulý rok zaznamenali pri fotovoltických elektrárňach.

Inštalovaný výkon solárnych elektrární sa na Slovensku vlani zvýšil na 840 megawattov (MW), čo je medziročný nárast o viac ako 46 %. Fotovoltické elektrárne majú na inštalovanom výkone všetkých obnoviteľných zdrojov energie 23-percentný podiel.

Aj na konci roka 2023 dominovala spomedzi obnoviteľných zdrojov vodná energia, ktorá predstavuje 71 % z celkovej inštalovanej kapacity. Vyplýva to zo správy o stave trhu obnoviteľných zdrojov energie (Slovak Market Outlook for Renewables 2023). Tú pripravila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

„V sektore fotovoltiky sme v roku 2023 zaznamenali pomerne výrazný nárast inštalovanej kapacity, ktorý je spôsobený predovšetkým záujmom zo strany firiem, ktoré motivuje potreba energetickej transformácie. V tragickom stave je však veterná energetika, kde nám už 20 rokov nepribudla žiadna nová elektráreň, a tiež geotermálna energia, ktorú sme ešte využívať ani len nezačali, a to napriek slušnému potenciálu a záujmu investorov,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Chýbajú politická vôľa aj ambície

Podľa šéfa asociácie v tomto smere chýba celková politická vôľa a dobre nastavený regulačný rámec a prístup do siete. Správa upozorňuje aj na potrebu zvýšenia ambícií Slovenskej republiky v oblasti rozvoja zelených zdrojov. Podľa analytikov SAPI sú pri takmer všetkých obnoviteľných zdrojoch ambície Slovenska nedostatočné pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

„Ak Slovensko porovnávame s inými štátmi Európy, má náš trh s obnoviteľnými zdrojmi naozaj ďaleko od rozvinutého. Naša správa však poukazuje na skutočnosť, že Slovensko má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj prakticky všetkých zelených zdrojov, čo predstavuje iskierku nádeje, že sa nám môže predsa len podariť splniť dekarbonizačné ciele do roku 2050,“ priblížil Karaba.

Bioenergia, vrátane bioplynu mali na celkovej inštalovanej kapacite OZE podiel len 6 %. Veternej energie máme na Slovensku inštalovanej aktuálne len 3 MW a geotermálnu energiu na výrobu elektrickej energie nevyužívame vôbec. „Naša správa jednoznačne konštatuje, že musíme pridať v rozvoji veternej a geotermálnej energie. Dokonca ani sľubný nárast kapacít fotovoltiky však pre naplnenie klimatických cieľov stačiť nebude,“ zhodnotil vedúci autor správy Boris Valach.