Zelená elektrina východné Slovensko

O elektrinu z vody a slnka je podľa východoslovenských energetikov veľký záujem

Záujem o dodávky výlučne zelenej elektriny na východe Slovenska rastie. Stále viac domácností a podnikateľov si od svojho dodávateľa elektriny objednáva dodávku elektriny vyrobenú prostredníctvom obnoviteľných energií.

Ako informoval jeden z najväčších dodávateľov elektriny, Východoslovenská energetika Holding (VSE Holding), v minulom roku dodal domácnostiam 40 gigawatthodín zelenej elektriny. Rok predtým to bolo pritom len necelých 5 gigawatthodín. Podnikateľom dodali východoslovenskí energetici vlani 4,5 gigawatthodín elektriny, rok predtým niečo vyše 2 gigawatthodín.

„V roku 2022 bol počet domácností so zelenými certifikátmi 12 790. Oproti predchádzajúcemu roku ich počet narástol takmer o 9-tisíc. Podiel zelenej elektriny na celkovom predaji v 2022 predstavoval 1,5 %,“ uviedla spoločnosť VSE Holding vo svojej správe o udržateľnosti.

Pôvod zelenej elektriny sa preukazuje zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Pre koncového spotrebiteľa je to doklad o tom, že množstvo elektriny, ktoré spotreboval, bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

V spoločnosti Východoslovenská energetika, dcérskej firme VSE Holding, nakupujú záruky pôvodu priamo od jednotlivých, primárne slovenských výrobcov a je to elektrina vyrobená najmä z vody a slnka.

Dopyt po fotovoltike a čerpadlách

Východoslovenskí energetici zaznamenali aj výrazný dopyt zákazníkov po fotovoltike a tepelných čerpadlách pre rodinné domy, po virtuálnej batérii a zónovej regulácii vykurovania. Zvýšený záujem domácností a malých podnikateľov o samovýrobu elektriny pripájaním malých fotovoltických zdrojov súvisel tiež s rastom trhových cien elektrickej energie.

„Tento dopyt sme uspokojili aj našimi riešeniami a na našom distribučnom území celkovo evidujeme takmer 2 500 kusov malých obnoviteľných zdrojov so sumárnym výkonom 11,9 megawattov,“ skonštatovali energetici.

Spoločnosť zaznamenala aj progres v oblasti etablovania obnoviteľných zdrojov. Nárast žiadostí o pripojenie zdrojov elektriny dosiahol v roku 2022 o 530 % vyššiu úroveň ako v roku 2021. K 31. decembru 2022 bolo v distribučnej sústave Východoslovenskej distribučnej pripojených až 280 megawattov obnoviteľných zdrojov. Inštalovaný výkon všetkých zdrojov elektriny predstavoval takmer 550 megawattov.

Fotovoltické zdroje sa na tomto čísle podieľali viac ako 163 megawattov inštalovaného výkonu. „Podiel pripojeného inštalovaného výkonu OZE na celkovom inštalovanom výkone teda predstavoval 51 %,“ doplnili energetici z VSE Holding.