Centrum KOLO
Galéria(4)

Bratislavské centrum KOLO otvorilo po polročnej rekonštrukcii svoje brány

Najväčšie slovenské re-use centrum KOLO sa opätovne otvorilo po rozsiahlom požiari v máji tohto roku. Prísť dať veciam druhú šancu môžu návštevníci od soboty, 11. novembra.

Centrum opätovného použitia je zatiaľ na Slovensku jediné svojho druhu. Nové KOLO pod taktovkou bratislavského OLO láka obyvateľov hlavného mesta na novinky v podobe oddychovej zóny so sedacími vakmi vyrobenými z recyklovaných bannerov, dielne na opravu poškodených vecí či swapu kvetín.

Od nového roka sľubuje aj očakávané oddelenie vybraných elektrospotrebičov. Stálicami sú plné police pekných a funkčných, no nevyužívaných vecí, komunitná osvetová miestnosť i okrúhla knižnica. Návštevníci ho nájdu na starej adrese – Pestovateľská 13 v areáli OC Korzo.

Viac než zberňa nepotrebných predmetov

Centrá opätovného použitia nepotrebných vecí nahradili niekdajšie mestské bazáre. Sú to miesta, kde pre niekoho nepotrebné veci, no stále zachovalé a využiteľné predmety dostávajú druhú šancu. Tieto veci s domácnosti často končia v kontajneroch alebo na skládke, aj keď by nemuseli.

Aj tento fakt bol motiváciou na založenie centra KOLO, ktoré Bratislavčanom slúži ako nástroj na predchádzania vzniku odpadu v duchu hesla, že „najlepší odpad je ten, ktorý ani nevznikne.“ Za svoje pôsobenie od októbra 2022 do mája 2023 zachránili viac ako 100 ton potenciálneho odpadu.

Centrum však ide za hranice zbavovania sa nepotrebných vecí. Jeho súčasťou je aj HUB cirkulárnych myšlienok a nápadov, čo je osvetové a kreatívne centrum pre ľudí z okolia. V ňom je priestor na rozvíjanie a realizáciu projektov zameraných na cirkulárnu ekonomiku. Spolupracuje tiež s neziskovým sektorom a organizáciami, ktoré pomáhajú sociálne slabším a znevýhodneným skupinám.

Vyzbierané peniaze z predaja evidujú ako príspevky do verejnej zbierky. Budú využité na podporu environmentálnych projektov na ochranu a tvorbu životného prostredia. Za svoje úsilie na viacerých úrovniach si KOLO v máji 2023 vyslúžilo ocenenie Via Bona v kategórii Zelená firma.

Od januára 2024 sa tiež budú môcť hlásiť základné školy na zážitkový program, ktorého hlavnou témou sú nápojové kartóny. Je bezplatný, určený žiakom prvého stupňa predovšetkým z bratislavských škôl a realizovaný v spolupráci s OZV Natur-Pack.

mestsky bazar
centrum kolo
re use pointy brno
re use centrum vieden

Inšpiráciou sú Viedeň, Brno i Praha

Takéto centrá nie sú vo svete žiadnou novinkou a už niekoľko rokov fungujú u našich západných susedov. V rakúskej metropole funguje mestské second-handové centrum už viac ako osem rokov. Je známe ako 48er Tandlet a minulý rok sa k nemu pridalo ďalšie na opačnej strane Dunaja. Už vďaka prvému centru Viedenčania ušetrili podľa odhadov radnice ročne okolo 300 ton odpadu.

Brnenské SAKO, firma na zvoz a spracovanie odpadu, v spolupráci s mestom spustila v roku 2016 projekt RE-USE – Druhý život, ktorý podporuje rovnakú myšlienku ako bratislavské KOLO. Na siedmich zberných strediskách po meste vznikli zastrešené priestory, takzvané re-use pointy, kde môžu ľudia nosiť od kníh cez športové vybavenie až po rôzne zariadenia do domácnosti.

Veci z týchto búdok si môže ktokoľvek odkúpiť za symbolické ceny. Výťažok putuje na verejnú zbierku „Kvetiny pre Brno“, z ktorej sa podporuje výsadba a údržba kvetinových záhonov v meste.

Dcérskym projektom je Re-NAB, teda druhý život nábytku, ktorý v spolupráci s Odborom sociálnej starostlivosti ponúka mesto ľuďom v núdzi. Ďalší projekt Retro-USE sa zameriava prioritne na zaujímavé kúsky s historickou hodnotou, ktoré sú prednostne ponúkané múzeám, divadlám a iným kultúrnym inštitúciám.

Obyvatelia Prahy majú možnosť využiť zberné dvory s re-use pointmi. Tam sa uložia, nafotia a dajú sa k dispozícii ďalej. Pre tento účel vznikol tiež webový portál Nevyhadzujto, kde si môžu ľudia priamo vyhľadať vec, ktorú aktuálne potrebujú. Po tom čo si založíte účet môžete predmety nahrávať, predávať, ale i darovať. Nevyhazujto existuje aj ako aplikácia.

KOLO nahradilo mestské bazáre

Bratislavské KOLO nahradí sériu mestských bazárov, ktoré OLO organizovalo do roku 2022. Práve bohatá účasť a záujem o stále využiteľné veci povzbudilo mesto otvoriť toto stabilné centrum vecí z druhej ruky. Pre fakt, že centrum bude otvorené šesť dni v týždni, okrem pondelka, sa mestské bazáre zrušia. Obyvatelia tak budú mať viac príležitosti získať predmety, ktoré potrebujú o čosi jednoduchšie.

Proces prebieha samozrejme obojstranne – predmety si môžete ako kúpiť, tak aj priniesť. Zber vecí od ľudí prebieha v bežných otváracích hodinách, stačí ich odovzdať na pokladni. Ak prinesiete objemnejšie veci alebo väčšie množstvo, tie zamestnanci preberajú zo zadnej strany budovy.

Zdá sa, že re-use centrá môžu priniesť malú revolúciu v nakupovaní. Nejde však len o znižovanie odpadu, ale aj o nastoľovanie novej kultúry spotreby. Mať alternatívy, nakupovať menej i udržateľnejšie.