Ako správne vetranie

Nedostatočné vetranie zhoršuje kvalitu vzduchu v interiéri. Ako často doma otvárate okná?

Partneri sekcie:

Snaha o úsporu energie a tepelnú pohodu býva niekedy vykúpená nižšou kvalitou vzduchu. V dlhodobom meradle sa kvalita vnútorného prostredia v našich domovoch dokonca zhoršuje. Ako teda správne vetrať a dostať do interiéru čerstvý vzduch?

V bežnej domácnosti sa vo vzduchu nachádza až 50 látok, ktoré negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie. Ich vplyv silnie vo chvíli, keď je interiér nedostatočne vetraný. Zatiaľ čo v minulosti bolo možné toto negatívum eliminovať vďaka horšej tesnosti obálky budovy, teraz je to kvôli zatepleniu či novým oknám podstatne zložitejšie. Zásadným faktorom zhoršujúcej sa kvality vnútorného prostredia je aj snaha o väčší tepelný komfort či energetické úspory.

Kvalita ovzdušia v interiéroch sa v dlhodobom meradle zhoršuje. Debatu o tomto probléme aj jeho vplyve na ľudské zdravie však často utlmujú iné pálčivé témy. Ide napríklad o maximalizáciu energetických úspor, zlepšovanie izolácie budov či teplotný komfort užívateľov vnútri objektov.

Práve tieto faktory však zásadne ovplyvňujú takzvanú kvalitu vnútorného prostredia. V mnohých prípadoch to potom znamená, že ľudia, či už vedome, alebo nevedome, výrazne menej vetrajú.

Tepelné straty v zimných mesiacoch

Z hľadiska energetickej efektivity je vetranie pomerne nákladné. Teplotu vzduchu v interiéri výrazne ovplyvnil aj nedávny nárast cien energií. „Priemerné teploty v miestnostiach sa vplyvom tohto faktora znížili až o 2 °C, išlo pritom o čisto samoregulačný mechanizmus. Rast cien však tiež znamenal snahu o čo najvyššie energetické úspory, a teda aj minimalizáciu výmeny vzduchu,“ povedal Martin Prísečan, produktový manažér spoločnosti Enbra.

Napríklad pri bežných rodinných domoch, kde je vetranie zaistené systémom mikroventilácie alebo okenných štrbín, môže celková tepelná strata objektu v zimných mesiacoch tvoriť až 40 percent.

„Na druhej strane je nutné zdôrazniť, že ľudia si minimalizáciou vetrania vlastne dobrovoľne zhoršujú kvalitu vnútorného prostredia. Zároveň sa viac vystavujú pôsobeniu organických prchavých látok. Týchto plynov, označovaných ako VOCs, je možné v pobytových priestoroch identifikovať asi dvetisíc. V bežnej domácnosti sa ich vyskytuje okolo päťdesiat,“ doplnil Prísečan.

Vzduch v domácnosti si znečisťujeme aj týmto

Zhoršujúca sa kvalita vnútorného prostredia môže mať zásadný vplyv na ľudské zdravie. Riešenie tohto problému je o to dôležitejšie, že práve v izbách, miestnostiach či na chodbách budov ľudia trávia prevažnú časť svojho života. Základným opatrením, ktoré môže mať výrazný vplyv na kvalitu života, je vetranie.

Celý rad prchavých látok, ktoré majú negatívny vplyv na správny chod organizmu, si však ľudia do svojich domácností vnášajú sami. Podľa odborníkov sú to najčastejšie osviežovače vzduchu, vonné sviečky alebo čistiace prostriedky, čo znečisťuje vnútorné prostredie domácnosti.

V prípade nedostatočného vetrania v miestnosti dochádza k zvýšeniu relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá v interiéri kondenzuje, najčastejšie v miestach s nižšou povrchovou teplotou, ako sú napríklad okná.

„To je v mnohých prípadoch miesto, kde sa môžeme v domácnosti stretnúť s plesňami. Dôsledkom môžu byť respiračné ochorenia, typicky alergie alebo astma, či bolesť hlavy alebo únava,“ vysvetlil Prísečan s tým, že škodlivé látky sa môžu uvoľňovať aj počas bežných domácich činností, najčastejšie pri praní alebo varení.

Viete správne vetrať?

Tento problém má v starších domoch v podstate dve riešenia. Buď budete pravidelne manuálne vetrať, alebo to necháte na riadené vetranie. Pri prvej možnosti sa odporúča otvoriť okná dokorán na niekoľko minút a počas vetrania otočiť ventil termostatu na radiátore do nulovej polohy – teda uzatvoriť ventily. Tento postup opakujte niekoľkokrát denne.

Ak nemáte čas otvárať okná viackrát za deň, celý priestor vyvetrajte aspoň jeden raz na približne 15 minút. V chladnejších dňoch rozhodne nenechávajte okná otvorené na vetračku, zbytočne by vám von uniklo teplo a dostal sa dnu chlad.

Podľa odborníkov sa ako najefektívnejšie riešenie na zvýšenie kvality vnútorného prostredia, a v neposlednom rade ľudského zdravia, ukázala inštalácia systému riadeného vetrania s rekuperáciou. Najčastejšie sa objavuje v novostavbách, výnimkou však nie sú ani rekonštrukcie.

Čerstvý vzduch bez námahy

„Rekuperačná jednotka je vhodným riešením, pretože tento vetrací systém je schopný neustále zabezpečovať vysokú kvalitu vzduchu v miestnosti a zároveň minimalizovať stratu tepla aj energie,“ vysvetlil Martin Prísečan s tým, že v ideálnom prípade sa inštalujú dve alebo viac lokálnych jednotiek, ktoré medzi sebou vzájomne bezdrôtovo komunikujú a pomáhajú udržiavať synchronizované prúdenie vzduchu.

Tieto moderné zariadenia už dokážu pracovať aj v tzv. automatickom wireless režime, keď si samy kontrolujú maximálnu nastavenú úroveň vlhkosti v interiéri. Výhodou je, že pomáhajú šetriť tepelnú energiu, ktorá by inak unikla klasickým vetraním.

Dobrou správou je, že kúpa centrálnej či lokálnej rekuperácie patrí k oprávneným nákladom v rámci dotácie na obnovu domov. Pri lokálnej (decentrálnej) rekuperácií musí byť však inštalovaná minimálne v dvoch miestnostiach.

Zdroj: Enbra