Telefonát

Na Zelenú linku sa už viac nedovoláte. Podľa ministra bola neefektívna

Partneri sekcie:

Ministerstvo životného prostredia od januára 2024 zrušilo Zelenú linku, na ktorej bolo možné anonymne ohlásiť porušovanie zákonov, súvisiacich s ochranou životného prostredia.

Na Zelenú linku bolo možné naposledy sa dovolať 29. decembra 2023. K tomuto dňu evidovala viac ako 7-tisíc podaní od občanov. „Z celkového počtu 3 480 podnetov ohľadom podozrení z ohrozovania alebo poškodzovania životného prostredia sa Zelenej linke podarilo vyriešiť vyše 2-tisíc. Zvyšok z podaní tvoria poskytnuté informácie týkajúce sa rôznych oblastí environmentálnej politiky,“ priblížila Zelená linka na Facebookovej stránke.

Tá bude fungovať aj naďalej. Podľa časových možností sa na nej budú naďalej zobrazovať návody pre občanov, ako postupovať v prípadoch ohrozenia alebo poškodzovania životného prostredia. Zelená linka vznikla ako linka prvého kontaktu na nahlasovanie environmentálnych priestupkov 5. júna 2020, teda symbolicky na Svetový deň životného prostredia.

Na čísle 0800 144 440 mohli občania nahlasovať podozrenia z environmentálnej trestnej činnosti a poškodzovania životného prostredia. Tím odborníkov bol na nej k dispozícii v pracovné dni od 8. do 18. hodiny.

Nahlásené podnety sa stali základom pre vyšetrovanie environmentálnych priestupkov a trestných činov a porušovania či ohrozovania ochrany životného prostredia. Medzi najčastejšie patrili podnety o znečistení ovzdušia, ale ľudia riešili aj čierne skládky.

„V spolupráci s aplikáciou TrashOut sa podarilo odstrániť už 939 skládok. Celkovo podali na príslušné orgány 2 856 oznámení o nezákonnom uložení odpadu,“ informovali environmentalisti. Tento rok pritom pribudlo aj tretie call centrum, na ktorom poskytovali informácie o možnosti odpredaja pozemkov v národných parkoch.

Nová kontaktná linka pre Obnov dom

Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu na Zelenej linke pracovali traja ľudia, ktorí „sa pozerali na jeden telefonát“ a linka mala denne len tri hovory. „Je to úplný nezmysel, pretože kto chce telefonovať na ministerstvo, tak vie telefónne číslo na akúkoľvek sekciu. Ak máte akýkoľvek podnet, môžete kontaktovať inšpekciu životného prostredia alebo enviropolíciu,“ vysvetlil dôvod zrušenia Taraba.

Linka zároveň poskytovala aj informácie k Plánu obnovy a odolnosti, konkrétne k výzve na rekonštrukciu rodinných domov Obnov dom. Ako pre Zelenú obnovu upresnila Renáta Gešvantnerová, PR manažérka sekcie plánu obnovy SAŽP, od 5. apríla do 9. novembra 2023 na nej zaznamenali viac ako 66-tisíc telefonátov súvisiacich s finančným príspevkom na obnovu domu.

„Najväčší nápor bol v týždni, keď sme spustili prijímanie žiadostí tretej výzvy. Od 24. apríla do 27. apríla to bolo 973 telefonátov. V týždni, keď bola vyhlásená štvrtá výzva sme na Zelenej linke zaznamenali 859 telefonátov a v týždni, keď bolo spustené prijímanie žiadostí tretej výzvy 603 telefonátov,“ doplnila.

V priemere sa na Zelenej linke každý týždeň poradilo o obnove rodinného domu približne 200 ľudí. Po jej zrušení teraz funguje Obnov dom linka. Má číslo 0907 208 721 a dovoláte sa na ňu v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny.