Fotovoltika balkón

EÚ chce zjednotiť pravidlá pre balkónovú fotovoltiku, niektorým prináša paradoxne vyššiu spotrebu

Balkónové fotovoltické systémy sú určené na výrobu elektrickej energie pre okamžitú spotrebu. Tých, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie a majú staršie digitálne merače, môže prekvapiť vyššia faktúra za elektrinu namiesto očakávaného šetrenia.

Pri inštalácii balkónovej fotovoltiky je okrem iného občas potrebná aj výmena elektromera. Spoločnosť Východoslovenská distribučná v ostatnom období registruje viaceré sťažnosti zákazníkov na to, že si namontovali malé zariadenia na výrobu elektriny zo slnka a namiesto úspor nákladov za elektrinu dosiahli presný opak.

V prvom rade by si mali domácnosti všetko dobre spočítať. „Nepodľahnite lákavým sloganom predajcov, ktorí vás budú chcieť presvedčiť o rýchlej návratnosti peňazí za ich plug&play zariadenia,“ upozorňujú energetici s tým, že len málo balkónov je orientovaných priamo na juh.

Vo svojej podstate sú balkónové fotovoltické elektrárne primárne určené pre takzvané ostrovné prevádzky. Pre chaty, záhradné domčeky a podobne, kde nie je elektrina. Teda na priamu spotrebu vyrobenej elektriny na konkrétnom odbernom mieste.

„Ak sa predsa len rozhodnete pripojiť sa s plug&play výrobným zariadením do distribučnej sústavy, spočítajte si, či vám to stojí za to. Okrem procesných krokov voči našej spoločnosti a nákladov na odbornú inštaláciu nezabudnite aj na nutnosť dohodnúť sa s obchodníkom s elektrinou na výkupe vašich prebytkov,“ dodali východoslovenskí energetici.

Žiadosť môžete podať aj elektronicky

Akémukoľvek pripojeniu výrobného zariadenia do distribučnej sústavy musí predchádzať jeho riadne schválenie a stanovenie technických podmienok pripojenia zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

„To môžete urobiť veľmi jednoducho, podaním žiadosti cez náš portál eVSD. Korektným podaním žiadosti, dodržaním technických pokynov z nášho vyjadrenia, ktoré vám aj so zmluvou zašleme do 10 dní a po splnení ostatných formálnych náležitostí, predídete problémom,“ konštatovali energetici.

Staršie digitálne elektromery sú už z továrne nastavené tak, aby všetku elektrinu, ktorá nimi pretečie, zarátali do spotreby. Teda aj prebytočná elektrina zo zdroja, ktorá sa v domácnosti nespotrebuje, sa zaráta do spotreby.

Ak v distribučnej spoločnosti nevedia o pripojení balkónovej slnečnej elektrárne, nemôžu elektromer vymeniť, ak je treba. Prebytočnú elektrinu tak domácnosti na faktúre započítajú ako spotrebu .

Výmena elektromera do piatich pracovných dní

„Domácnosť teda dosiahne presne opačný efekt, ako očakávala. Práve tým, že sa pripojenie zlegalizuje, do 5 pracovných dní od splnenia technických podmienok prídeme domácnosti vymeniť elektromer na odbernom mieste za taký, ktorý dokáže rozlíšiť a správne započítať vyrobenú a spotrebovanú elektrinu,“ uviedla Východoslovenská distribučná.

Domácnosti by si mali dať pozor na neodbornú inštaláciu balkónových slnečných elektrární. Neodborná inštalácia takýchto zdrojov so sebou prináša viaceré riziká.

„Okrem ohrozenia vášho zdravia, rizika poškodenia vašich elektrospotrebičov, ako aj elektrospotrebičov u susedov je nezanedbateľným aj ohrozenie našich pracovníkov. A to zavlečením spätného napätia pri údržbe vonkajších rozvodov elektriny. Nemôžeme vylúčiť ani vznik požiaru v paneláku pri nesprávnej manipulácii s takýmto zdrojom,“ uzavrela Východoslovenská distribučná.

Balkónová fotovoltika môže dostať celoeurópske pravidlá a podporu

Európsky parlament vo svojom výbore pre energetiku a priemysel schválil v druhej polovici júla 2023 reformu usporiadania trhu s elektrinou, ktorá by mala zabrániť opakovaniu veľkých skokov cien energií a poskytnúť stabilnejšie trhové prostredie.

Reforma obsahuje množstvo užitočných opatrení na podporu obnoviteľných zdrojov. Nemecký europoslanec Michael Bloss (Zelení/EFA) v nej presadil aj časť o balkónových fotovoltických elektrárňach.

Členské štáty by podľa nej mali podporovať zavádzanie zariadení na pripájanie malých solárnych systémov do budov, napríklad na balkóny, a odstrániť technické a administratívne zaťaženie pre zákazníka.

Pri inštalovaných plug&play zariadeniach s výkonom do 800 W kapacity bude elektrická energia oslobodená od daní, poplatkov a sieťových poplatkov, ak sa tak členské štáty rozhodnú. Dodávatelia budú účtovať iba netto spotrebu, teda spotrebu elektriny mínus množstvo elektriny dodanej do siete. Obrazne povedané, elektromer sa bude pohybovať aj smerom vzad.

Malý zdroj elektriny a legislatíva

Naša legislatíva za tou európskou aktuálne zaostáva. Pre porovnanie, v susednej Českej republike stačí poslať len formálne oznámenie o mikrozdroji s výkonom do 800 W. Ak reforma prejde v tejto podobe, občania už nebudú potrebovať vyplniť formulár a zaslať žiadosť o pripojenie mikrozdroja príslušnej distribučnej spoločnosti (SSD, VSDS alebo ZSDIS). Postačí im len oznámenie.

Reforma zároveň rieši aj malých prevádzkovateľov sústav (pre systémy do 10,8 kW inštalovaného výkonu a do 100 kW výkonu pre bytové domy). Tí budú oslobodení od povinností, ktoré platia pre tradičných dodávateľov energií. Cieľom je vyhnúť sa zbytočnej byrokracii.