Emisie metánu z energetického sektora sú až o 70 % vyššie ako oficiálne údaje

Metán
Zdroj: iStock

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) sú emisie metánu z produkcie ropy, plynu a uhlia, ktoré sa podieľajú na globálnom otepľovaní oveľa vyššie, ako uvádzajú oficiálne údaje.

Metán je skleníkový plyn s krátkou životnosťou, ktorého životnosť v atmosfére je približne 10 rokov. Atmosféru však zohrieva mnohonásobne viac ako oxid uhličitý. Podľa najnovšej analýzy IEA sú namerané emisie metánu z energetického sektora vyššie až o 70 % v porovnaní s oficiálnymi údajmi poskytnutými vládami.

To len podčiarkuje naliehavosť dôraznejších politických opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Tento skleníkový plyn má na svedomí približne tretinu nárastu teplôt od začiatku priemyselnej revolúcie. Jeho znižovanie je kľúčom k obmedzeniu krátkodobého otepľovania a k zvýšeniu kvality ovzdušia.

V porovnaní s oxidom uhličitým, ktorý sa v atmosfére rozpadá stovky rokov, pri metáne je len približne desať rokov. Počas svojej kratšej životnosti má však oveľa silnejší vplyv na klímu ako CO2. Zníženie jeho emisií je preto zásadným a efektívnym spôsobom, ako spomaliť otepľovanie v nasledujúcich desaťročiach.

Podľa správy UNEP (Programu OSN pre životné prostredie) z minulého roka by dostupné riešenia na znižovanie emisií metánu spolu s ďalšími opatreniami mohli do roku 2030 znížiť emisie metánu spôsobené ľudskou činnosťou až o 45 %.

Týmito opatreniami by sa do roku 2040 zabránilo globálnemu otepleniu o takmer 0,3 °C. Zároveň by sa každoročne celosvetovo predišlo 255 tisícom predčasných úmrtí, 775 tisícom prípadov liečenia astmatických ochorení, 73 miliardám hodín stratenej práce v dôsledku extrémnych horúčav a strate 26 miliónov ton na úrode potravín.

„Medzinárodná energetická agentúra je dlhoročným zástancom dôraznejších opatrení na zníženie emisií metánu. Dôležitou súčasťou týchto snáh je transparentnosť, pokiaľ ide o množstvo emisií. Preto je masívne nedostatočné nahlasovanie, ktoré odhalil náš Global Methan Tracker, také alarmujúce,“ píše v správe IEA.

Metán ako palivo v súčasnej energetickej kríze?

Odhaliť zdroje emisií metánu, ktoré nesedia s oficiálnymi údajmi, pomohli najnovšie údaje zo satelitov aj merania vedcov. Ak by sa však metán vznikajúci pri ťažbe a preprave fosílnych palív zachytil, čo je dnes už technicky možné, mohol by pomôcť v súčasnej energetickej kríze. Trhy by mohli byť zásobené 180 miliardami m3 tohto plynu.

Emisie metánu v energetickom sektore sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. Krajiny, ktoré sú na tom najlepšie, majú 100-násobne lepšie výsledky ako tie na chvoste zoznamu. Ak by emisie metánu z ťažby ropy a zemného plynu dosiahli napríklad úroveň Nórska, kde sú najnižšie na svete, klesli by viac ako o 90 %.

V novembri minulého roka sa na medzinárodnej konferencii o klíme COP26 v Glasgowe viac ako 100 krajín zaviazalo znížiť emisie metánu z činností ako poľnohospodárstvo či energetický sektor. A to o tretinu do roku 2030. Krajinami s najväčšími emisiami metánu zo svojich energetických sektorov sú podľa IEA Čína, Rusko, USA, Irán a India. Z tejto päťky však prísľub na ich zníženie dali len Spojené štáty.

„Zníženie globálnych emisií metánu z ľudskej činnosti o tretinu do konca tohto tohto desaťročia by malo rovnaký vplyv na globálne otepľovanie do roku 2050 ako posun celého odvetvia dopravy k čistým nulovým emisiám CO2,“ povedal výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol. Správa agentúry poskytuje nový pohľad a zdôrazňuje, že je potrebné, aby vlády zvýšili presnosť svojich údajov o metáne. Ako prvá sa k výzve IEA prihlásila Kanada, ktorá si za cieľ stanovila znížiť emisie metánu do roku 2030 aspoň o 75 % v porovnaní s hodnotami z roku 2012.

IEA, red