Nadácia ZSE

Nadácia ZSE preplatí vybraným školám a zariadeniam náklady na fotovoltiku, o grant je veľký záujem

Nadácia Západoslovenskej energetiky (ZSE) vyčlenila koncom minulého roka 70-tisíc eur na fotovoltické riešenia pre školy a sociálne zariadenia. Táto suma bola nakoniec navýšená na 200-tisíc eur z dôvodu veľkého záujmu.

O program Slnečné strechy, vyhlásený na sklonku roka 2022, malo záujem 155 žiadateľov, podporených bude napokon 11 subjektov. Mali by im byť nainštalované fotovoltické panely vo vhodnej veľkosti, vďaka čomu by mali ušetriť značnú časť svojich nákladov na energiu. Časť financií určených na projekt pochádza z výnosov produktu Zelená elektrina, ktorý využíva 125-tisíc zákazníkov ZSE.

O podporu sa mohli uchádzať okrem škôl a školských zariadení aj zariadenia sociálnych služieb či chránené dielne na západnom Slovensku. „Takýto obrovský záujem o fotovoltické riešenia aktuálne zaznamenávame vo všetkých oblastiach nášho zákazníckeho portfólia. Je to pochopiteľné, pretože vzhľadom na geopolitickú situáciu ide o čoraz výhodnejšiu investíciu. Samotní zákazníci rovnako vnímajú potrebu podporovať riešenia, ktoré prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov,“ uviedol člen predstavenstva ZSE a člen správnej rady Nadácie ZSE Juraj Krajcár.

Doplnil, že to bol dôvod, pre ktorý sa rozhodli pôvodnú sumu strojnásobiť a majú v pláne pokračovať v programe aj v tomto roku. Z prostriedkov programu budú úspešným žiadateľom v plnej výške uhradené priame náklady na projekčné práce, materiál či inštaláciu.

„Žiadateľ musí poskytnúť len potvrdenie, že z pohľadu technického stavu, rozlohy a orientácie je strecha budovy vyhovujúca na realizáciu konkrétneho fotovoltického riešenia. Podporený žiadateľ je teda oslobodený od administratívnych úkonov, nemusí zháňať dodávateľa na inštaláciu, neplatí žiadne dodatočné platby, nemusí riešiť pripojenie do sústavy,“ priblížila nadácia.

Subjektom bude po inštalácii a pripojení do distribučnej siete poskytovaný aj servis a podpora, a tiež výkup prebytkov. To žiadateľovi vráti prostriedky za takto vyrobenú elektrinu. Aby bolo využitie panelov čo najefektívnejšie, je vhodné, aby boli priestory zariadenia využívané počas celého dňa. A to napríklad aj formou prenájmov či poskytovania priestorov na rôzne podujatia.

Ďalšia výzva príde na jeseň

V rámci pilotného programu sa v predošlých rokoch uskutočnila inštalácia a testovanie deviatich takýchto riešení. Išlo o rôzne lokality na Slovensku, s rôznymi podmienkami. Podporené boli okrem iných Základná škola Hamuliakovo, Gymnázium Nové Zámky či Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave.

V 1. ročníku programu boli medzi 11 podporenými subjektmi napríklad Základná škola s materskou školou vo Vlčanoch, Harmonia – Zariadenie pre seniorov v Hlohovci, ale aj Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Vybraných objektov bolo pôvodne 12, avšak na základe zistení a zrealizovanej technickej obhliadky nebola inštalácia panelov nakoniec odporúčaná na streche gymnázia v Modre.

Na jeseň 2023 plánuje Nadácia ZSE vyhlásiť ďalší ročník výzvy. Opäť podporí projekty v územnej pôsobnosti ZSE, teda v okresoch Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Všetky aktuálne informácie o programe Slnečné strechy na webe nadácie.

SITA, red