Znečistenie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia je stále problémom číslo jeden. Čistý vzduch sa stáva luxusom

Partneri sekcie:

Kvalita ovzdušia je problémom, ktorý sa týka každého. Všetci totiž dýchame rovnaký vzduch. Z hľadiska znečisťujúcich látok v ovzduší predstavujú najväčší problém prachové častice, oxid dusičitý aj prízemný ozón.

Znečistenie ovzdušia v Európe je výrazne nad úrovňou odporúčanou Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). To predstavuje významnú hrozbu pre naše zdravie. Podľa najnovšieho hodnotenia kvality ovzdušia Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) by sa v Európskej únii dalo ročne predísť úmrtiu štvrť milióna ľudí, ak by koncentrácie jemných častíc spĺňali odporúčania WHO.

Vystavenie sa znečisteniu ovzdušia spôsobuje alebo zhoršuje niektoré choroby, ako sú rakovina pľúc, srdcové choroby, astma a cukrovka. Je dôležité zamerať sa nielen na samotné úmrtia, ale aj dlhodobé vplyvy, ktoré tieto choroby môžu mať na kvalitu života Európanov. Medzi tri hlavné škodliviny, ktoré najviac súvisia so znečistením ovzdušia a ohrozením zdravia, patria jemné častice, oxid dusičitý a ozón.

Pozitívnou správou je, že v rokoch 2005 až 2021 sa počet úmrtí v EÚ spôsobených jemnými prachovými časticami (PM2,5), jednou z najškodlivejších látok znečisťujúcich ovzdušie, znížil až o 41 %. Znečistenie ovzdušia je však naďalej hlavným environmentálnym zdravotným rizikom pre obyvateľov EÚ.

Nasledujú ho ďalšie faktory ako vystavenie sa nadmernému hluku, chemikáliám a dopady horúčav súvisiacich so zmenou klímy. Tieto spôsobujú chronické ochorenia a dokázateľné úmrtia, a to najmä v mestách a mestských častiach.

Znečistenie ovzdušia a dôkazy o účinkoch na na naše zdravie

Podľa najnovších odhadov EEA môžeme najmenej 253-tisíc úmrtí v EÚ za rok 2021 pripísať znečisteniu ovzdušia jemnými časticami nad odporúčanú koncentráciu. Znečistenie oxidom dusíka viedlo v tom istom roku k 52-tisícom úmrtí a krátkodobé vystavenie sa ozónu k 22-tisícom pripísateľných úmrtí v Európe. Koncentrácie odporúčané WHO boli stanovené na základe úrovne znečistenia, pre ktorú existujú jasné dôkazy o súvisiacich účinkoch na zdravie.

Svetová zdravotnícka organizácia zhromaždila dostatočné množstvo vedeckých dôkazov na to, aby mohla konštatovať, že najškodlivejšie je dlhodobé vystavenie sa jemným časticiam (PM2,5). Podľa projektu Expanse dokonca až 98 % Európanov žije v oblastiach, kde množstvo týchto častíc prekračuje smernice WHO.

Ich hlavnými zdrojmi sú doprava, priemysel, vykurovanie domácností aj poľnohospodárstvo. Niektoré európske mestá na túto situáciu zareagovali napríklad zavádzaním zón s ultranízkymi emisiami či obmedzením dopravy a podporou cyklistiky v mestách.

Od chorôb srdca až po astmu

Zvýšené koncentrácie škodlivých látok vo vzduchu sa prejavujú aj vyššími nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Jemné prachové častice bývajú najviac spájané s ischemickou chorobou srdca, mŕtvicou, cukrovkou, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, rakovinou pľúc a astmou. V prípade oxidu dusičitého je jeho zvýšená koncentrácia spájaná s cukrovkou, mozgovou príhodou a astmou.

Znečistenie ovzdušia sa stalo kľúčovým problémom a EÚ je pod tlakom, aby urobila viac pre riešenie rastúcej krízy verejného zdravia. Hoci „politika čistého ovzdušia“ funguje a úmrtí ubúda, únia plánuje pre ešte lepšie výsledky prijať návrh revidovanej smernice. Cieľom je lepšie zosúladiť normy o kvalite ovzdušia s odporúčaniami WHO.

Smernica o kvalite okolitého ovzdušia, ktorá sa momentálne reviduje, by stanovila právne záväzný limit pre ročné koncentrácie PM2,5 na úrovni 5 µg/m3 oproti dnešným 25 µg/m3.

Aplikácie, ktoré vás upozornia na znečistený vzduch

Európania si môžu kontrolovať údaje o kvalite ovzdušia v reálnom čase prostredníctvom rôznych platforiem, vrátane aplikácie Air Quality Index. Najnovšie v nej pribudli funkcie, v rámci ktorých si môžu používatelia skontrolovať kvalitu ovzdušia na akomkoľvek mieste EÚ. Informácie sa aktualizujú každú hodinu a pochádzajú z viac ako 3 500 monitorovacích staníc kvality ovzdušia v Európe. Aplikácia je k dispozícii v 24 európskych jazykoch.

Stiahnuť si môžete aj slovenskú aplikáciu Dnes dýcham, vďaka ktorej si viete každý deň sledovať aktuálny stav kvality ovzdušia a nastaviť si notifikácie na vybrané miesta. Pripravilo ju ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Zdroj: Európska environmentálna agentúra