Termostat

Spoliehať sa na fosílny plyn je nebezpečné a krátkozraké, tvrdí Greenpeace

Partneri sekcie:

Podľa organizácie Greenpeace spoliehať sa na plyn môže ohroziť našu energetickú a geopolitickú bezpečnosť. Na túto skutočnosť poukázala aj Medzinárodná energetická agentúra (IEA), ktorá informovala o 10 krokoch k tomu, ako znížiť závislosť Európskej únie od ruského plynu.

„Slovensko malo už dávno prijať stratégiu na nahradenie plynu obnoviteľnými zdrojmi, ktoré budú ekologické, vyrábané lokálne a nebudú závislé na dovoze. Nemôžeme si dovoliť investovať verejné peniaze do fosílneho plynu. Musíme naopak ukončiť všetky investície z plánu obnovy, ktoré putujú do plynu, vrátane dotácií na plynové kotle. Ako vidíme, aj zisky z fosílnych palív sú využívané k financovaniu vojny a my sa ďalej nemôžeme podieľať na financovaní ľudského utrpenia,“ uviedla koordinátorka klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Dorota Osvaldová.

Klimatická kríza a vojna na Ukrajine majú podľa jej slov rovnakú príčinu, a to fosílne palivá a závislosť Európskej únie od nich. Potrebné sú podľa nej masívne investície do obnoviteľných zdrojov. A to najmä obnoviteľného kúrenia, ako sú tepelné čerpadlá a solárne kolektory, ale aj do zvyšovania energetickej efektívnosti budov a znižovania spotreby energie. Potrebné je tiež odstrihnutie od závislosti na fosílnych palivách a budovanie budúcnosti, ktorá bude bezpečnejšia a udržateľnejšia.

Medzi krokmi k zníženiu závislosti EÚ od ruského plynu IEA uvádza ukončenie zmlúv o dodávkach plynu s Ruskom, nahradenie ruských dodávok plynu z alternatívnych zdrojov a zavedenie povinnosti minimálneho skladovania plynu na zvýšenie odolnosti trhu. Potrebné je tiež urýchliť zavádzanie nových veterných a solárnych projektov a maximalizovať výrobu bioenergie a jadrovej energie.

Na ochranu zraniteľných spotrebiteľov elektriny pred vysokými cenami agentúra odporúča zaviesť krátkodobé opatrenia. Témou sú aj urýchlenie výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá, zlepšenie energetickej účinnosti v budovách a priemysle a zintenzívnenie úsilia o diverzifikáciu a dekarbonizáciu zdrojov flexibility energetického systému. Spotrebiteľov zasa odporúča povzbudiť k dočasnej úprave termostatu.

SITA