Veterná energia

Prídeme o financie z EÚ pre neplnenie záväzkov o obnoviteľných zdrojoch? Veterné parky nie sú prioritou, odkazuje ministerstvo

Na konci júna uplynula predĺžená lehota na prenesenie európskej smernice RED II o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) do slovenskej legislatívy. Slovensko si túto povinnosť opakovane nesplnilo. Hrozí, že príde o finančné prostriedky Európskej únie, ktoré doteraz poskytla vo výške približne 286 miliónov eur.

Ako informovala Klimatická koalícia, Európska komisia môže žalovať Slovenskú republiku pred Súdnym dvorom EÚ, čo môže vyústiť do pokút. Slovensko sa zaviazalo dosahovať ciele podľa predpisov EÚ a má na to podporu aj zdroje z únie.

„Dobre nastavené obnoviteľné zdroje sú najlacnejší a najbezpečnejší zdroj energie. Slovensko, rovnako ako ostatné členské štáty, má k dispozícii právny rámec aj financie na ich rozvoj. Hýbeme sa však pomaly a je otázne, či dobrým smerom,“ povedala koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková.

Rovnako meškáme aj s predložením revízie Národného energetického a klimatického plánu a s transponovaním nadväzujúcej smernice RED III. Klimatická koalícia upozornila napríklad na stagnujúci rozvoj veternej energie. Od roku 2003 u nás nebola postavená žiadna nová veterná elektráreň a aktuálne je 24 projektov uviaznutých v procese povoľovania.

Doterajšie zmeny zákonov priniesli do legislatívy chaos

Organizácie v liste pre ministerku hospodárstva Denisu Sakovú a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu navrhli niekoľko krokov, ktoré by mala vláda urobiť s cieľom zlepšenia aktuálneho stavu veterných elektrární.

Medzi tieto kroky patrí zmapovanie vhodných území na rozvoj obnoviteľných zdrojov a určenie lokalít, kde by mohla byť výstavba OZE povolená v zrýchlenom režime. Navrhli taktiež odstránenie technických a legislatívnych bariér a efektívne nastavenie povoľovacích procesov. Koalícia poukázala aj na doterajšie zmeny zákonov týkajúcich sa OZE, ktoré podľa nej priniesli ešte viac chaosu do existujúcej legislatívy.

Veterné parky vraj nie sú prioritou, potenciál majú jadro a vodná energia

Na kritiku Klimatickej koalície reagovalo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré dôvod na sankcie nevidí. Ako špecifikovala hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík, ministerstvo pripravilo v roku 2022 návrhy noviel zákonov, ktoré transponovali smernicu RED II. Tieto návrhy nadobudli účinnosť koncom toho istého roka. Za relevantné nepovažuje ani prekážky spojené s výstavbou veterných elektrární, na ktoré upozornila Klimatická koalícia.

„Výroba energie na Slovensku je primárne postavená na jadre a hydroelektrárňach. Veterné parky na Slovensku nemajú ideálne podmienky, preto pre energetický mix nie sú významnou prioritou,“ informoval odbor komunikácie. Potenciál ďalšieho rozvoja zelenej energie na Slovensku vidí v jadrovej a vodnej energii. Ten má byť zrealizovaný výstavbou štvrtého bloku v Atómovej elektrárni Mochovce a modernizáciou a rozširovaním existujúcich vodných elektrární.