Obnov dom kvíz

Kvíz: Ako dobre sa vyznáte v dotáciách Obnov dom? Otestujte sa!

Partneri sekcie:

Spustenie programu Obnov dom podnietilo mnoho domácností, aby zrekonštruovali svoj starý dom a uchádzali sa o dotáciu až do výšky 19-tisíc eur. Ak je medzi nimi aj tá vaša, náš test určite hravo zvládnete bez straty bodu.

0%

Pod ktorý balík reforiem a investícií patrí program Obnov dom?

Houses with fence in Old city center in Vilnius iStock
Správne! Nesprávne!

Cieľom je do roku 2026 podporiť obnovu rodinných domov. Koľko domácností si prerozdelí financie a obnoví svoje staré domy?

rekonstrukcia Pexels
Správne! Nesprávne!

Koľko percent primárnej energie musíte obnovou domu minimálne usporiť, aby ste splnili jednu zo základných podmienok?

Man in a blue shirt does window installation iStock
Správne! Nesprávne!

Aký starý musí byť rodinný dom, na ktorý chcete dostať dotáciu?

Energy saving by insulating the roof house with white polystyrene iStock
Správne! Nesprávne!

Koľko bytových jednotiek maximálne môže mať rodinný dom, aby spĺňal podmienku dotácie?

Ancient houses in the old town Banska Stiavnica, Slovakia iStock
Správne! Nesprávne!

Ktoré z týchto opatrení nepatrí do skupiny A, nie je teda v skupine povinných opatrení, z ktorých musíte pri rekonštrukcii zrealizovať aspoň jedno?

The mason saw by hand polystyrene to insulate the walls of the house iStock
Správne! Nesprávne!

Jedným z oprávnených nákladov je aj odstránenie azbestu, ak sa nachádza v strešnej krytine alebo v obklade stien. Kto môže azbest likvidovať?

azbestova strecha Pexels
Správne! Nesprávne!

Koľko percent hmotnosti stavebného odpadu vyprodukovaného na stavenisku počas rekonštrukcie musí byť pripravených na opätovné použitie, teda recykláciu či zásyp?

Green metal skip full of broken brick and stone material on construction site iStock
Správne! Nesprávne!

Od decembra 2023 je možné predkladať žiadosti k piatej mimoriadnej výzve Obnov dom, ktorá sa týka len vybraných domácností. Ktoré to sú?

Installing white polystyrene heat insulation, detail on worker hand putting gray bonding cement glue on white boards iStock
Správne! Nesprávne!

Po obnove rodinného domu vám autorizovaná osoba vystaví dokument, ktorý potvrdí dosiahnutú úsporu primárnej energie na základe zrealizovaných opatrení. Ako sa nazýva?

Confident team of architect working together in a office.Then discussing about new startup project on desk. Architect discuss with engineer about project in office, architectural concept iStock
Správne! Nesprávne!

Obnov dom
Neskúsený
Máte čo doháňať, chcelo by to doplniť si vedomosti!
Začiatočník
Mohlo by to byť aj lepšie, ale určité povedomie o dotáciách máte.
Na ceste k dokonalosti
Dobré, ale stále máte medzery. Čo vás v našom teste zmiatlo? Napíšte nám do redakcie!
Expert
Gratulujeme! Znalosti o dotáciách Obnov dom máte na výbornú!