Aké kúrenie zvoliť do staršieho domu po tepelnej modernizácii?

Výber toho správneho vykurovacieho systému je čoraz ťažší, preto sme zostavili jednoduché porovnanie rôznych vykurovacích zariadení.

Energeticky a emisne náročné zdroje tepla, akými sú kachle na uhlie, nemajú budúcnosť. Taktiež spaľovanie dreva v piecke.  Do roku 2050 sa všetky budovy v Európskej únii  majú stať bezemisnými a hoci je to vzdialená perspektíva, zmenu legislatívy v tomto smere cítiť už dnes.

Realizácia tepelnej modernizácie rodinného domu zvyčajne zahŕňa aj potrebu zmeny kúrenia a je na to preto dobrou príležitosťou. Výber správneho vykurovacieho zariadenia je kľúčový z dvoch dôvodov- chceme znížiť náklady na vykurovanie domu a zároveň obmedziť vypúšťanie škodlivých látok do ovzdušia.

Tepelná modernizácia rodinného domu
Tepelná modernizácia rodinného domu | Zdroj: Eco Term Group

Aby mala investícia do moderného vykurovania v starej budove zmysel, budova sa musi stať v prvom rade energeticky efektívnejšou. Po naplánovaní zateplenia domu (na jeho financovanie je možné  požiadať o  štátnu dotáciu), pristúpime k výberu nového vykurovacieho systému.

Trh ponúka také moderné vykurovacie zariadenia :

– tepelné čerpadlo

– elektrické infračervené vykurovanie (vykurovacia fólia),

– plynový kondenzačný kotol,

– kotol na biomasu.

Výber je pestrý a je ťažké jednoznačne definovať, ktoré zariadenia sú tie najlepšie. Nasledujúca kompilácia vám uľahčí ich porovnanie a prispôsobenie vlastným potrebám a finančným možnostiam.

Plynový kondenzačný kotol

Plynové kúrenie bolo doteraz jednou z prvých volieb pri plánovaní vykurovacieho systému. Obľúbenosť tohto riešenia bola spôsobená aj tým, že ide o overenú technológiu známu niekoľkým generáciám.

Investícia do vykurovania plynom je dnes spojená s vysokým rizikom, keďže ceny tejto komodity vzhľadom na geopolitickú situáciu môžu v najbližších rokoch rásť.

Dôležita je aj dĺžka inštalácie plynového kotla spolu s celou inštaláciou. Samotná výmena kotla zaberie 1 deň, no treba si pripočítať čas na demontáž starého vykurovacieho zariadenia. Ak je potrebné vymeniť starú inštaláciu, môže to trvať až niekoľko mesiacov.

Do konečných nákladov na prechod na plynové kúrenie by sa mali zahrnúť náklady na inštaláciu radiátorov alebo vodného podlahového kúrenia.

Vykurovanie plynom
Vykurovanie plynom | Zdroj: Eco Term Group

Výhody:

-osvedčená technológia,

-vysoká účinnosť,

-bezúdržbový,

-ohrieva aj úžitkovú vodu.

 Nevýhody:

-vysoké investičné náklady,

-možné obmedzenia v dostupnosti plynu, ktoré zvyšujú ceny,

-náročné formality spojené s pripojením do distribučnej siete,

-potreba nájsť technickú miestnosť,

-dlhá doba montáže,

-náklady na servis a kontrolu

Kotol na biomasu

Kotly na biomasu boli doteraz druhým najobľúbenejším zdrojom tepla. Najpopulárnejšie kotly sú tie, ktoré spaľujú pelety. Všeobecne sa verí, že ide o ekologické a pohodlné palivo. Kotol na pelety má automatický zásobník, ktorého veľkosť umožňuje skladovať zásoby na niekoľko dní.

Počas tejto doby nie je potrebné prikladať do pece, čo prináša vysoký komfort používania. Pelety sú všeobecne považované za lacné palivo, no v posledných rokoch aj toto zdraželo.

Výmena kotla na biomasu, ako v prípade plynového kondenzačného kotla, znamená dodatočné náklady v podobe kontroly spalín, komína a servisu, ako aj samotného čistenia kotla.

Výhody:

-zdroj tepla považovaný za ekologický,

-automatický podávač,

-kotol ohrieva aj úžitkovú vodu.

Nevýhody:

-vysoké investičné náklady,

-potreba kontroly komínových rúrok,

-nižšia energetická hodnota biomasy v porovnaní s inými palivami,

-potreba nájsť samostatnú izbu,

-potreba skladovať pelety,

-požiadavka na pravidelné čistenie kotla.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlá sú zatiaľ treťou najobľúbenejšou voľbou. Hovoríme tu konkrétne o vzduchových tepelných čerpadlách, ktoré čerpajú tepelnú energiu zo vzduchu obklopujúceho dom a ohrievajú vodu.

Zmena vykurovania na tepelné čerpadlá bude vyžadovať, aby majiteľ domu našiel ďalší priestor pre čerpadlo. Okrem toho tepelné čerpadlá vyžadujú značné investičné náklady, čo predlžuje návratnosť investície. Treba tiež pamätať na to, že aj keď bude zariadenie v prvých rokoch správne fungovať, po určitom čase sa môžu objaviť poruchy a potreba výmeny komponentov.

Pri porovnaní sme nebrali do úvahy zemné tepelné čerpadlá, pretože ide o riešenia, ktoré vyžadujú oveľa väčšie finančné výdavky v investičnej fáze, spojené s nutnosťou vŕtania studní. Treba si však uvedomiť, že spomedzi všetkých typov tepelných čerpadiel sú najefektívnejšie zemné čerpadlá.

Tepelné čerpadlo a infračervená vykurovacia fólia
Tepelné čerpadlo a infračervená vykurovacia fólia | Zdroj: Eco Term Group

Výhody:

-ekologické a bezemisné riešenie,

-ohrieva aj úžitkovú vodu,

-bezúdržbový.

Nevýhody:

-vysoké investičné náklady,

-dodatočné náklady na ročnú povinnú kontrolu,

-tepelné čerpadlá sú zdrojom hluku,

-pre zemné čerpadlá je potrebná veľká plocha pozemku.

Moderné elektrické vykurovanie / infračervená vykurovacia fólia

Elektrická infračervená vykurovacia fólia je zaujímavou alternatívou k iným riešeniam. Táto technológia distribuuje teplo v miestnostiach úplne iným spôsobom, pretože dlhé infračervené žiarenie ohrieva predmety a ľudí presne tak, ako to robia slnečné lúče.

Na rozdiel od iných riešení vykurovacia fólia nevyžaduje vysoké investičné náklady, vďaka čomu sú počiatočné náklady oveľa nižšie. Z dlhodobého hľadiska sa používanie vykurovacích fólií prejaví aj úsporou, prečo?

 Pretože správne nainštalovaná vykurovacia fólia nevyžaduje servisné práce ani výmenu dielov. Životnosť vykurovacích fólií Heat Decor ovplyvňuje kvalita spracovania a ich konštrukcia. Infračervené vykurovacie fólie nevyužívajú žiadne mechanické časti ako je tomu pri klasických typoch ohrevu. Vďaka tomu sú nielen odolné a bezporuchové, ale negenerujú ani neskoršie alebo skryté servisné náklady.

Infračervené elektrické vykurovanie Heat Decor
Infračervené elektrické vykurovanie Heat Decor | Zdroj: Eco Term Group

Výhodou tohto riešenia je aj čas montáže, ktorý – mimochodom – zvládnete aj svojpomocne. Inštalačné tímy Heat Decor nainštalujú vykurovanie v starom dome s rozlohou 150 m2 za 1 deň. Prechod na elektrické vykurovanie eliminuje aj potrebu pravidelných kontrol inštalácie a komína.

Infračervené elektrické vykurovanie ponúka skvelé možnosti inštalácie vykurovacích fólií. To znamená, že jednotlivé miestnosti, kde je inštalované kúrenie, netvoria jeden vykurovací systém. Každý z nich má svoj samostatný termostat, čo mu dáva nezávislosť od ostatných miestností.

Vďaka tomu, je možné ovládať kúrenie v každej miestnosti samostatne, ale to nie je všetko. Ak máme rôzne typy podláh vo viacerých miestnostiach, môžeme do každej zvoliť tú správnu sériu vykurovacej fólie príslušnej hrúbky a výkonu.

 

Viac informácií a porovnane vykurovacích fólií  pre inštaláciu pod rôzne typy podláh nájdete tu

Výhody:

-pozitívny vplyv na zdravie

– možnosť svojpomocnej montáže,

– rýchla montáž v prípade tímu výrobcu Heat Decor,

– nízke investičné náklady,

– plne ekologické riešenie teraz aj po desaťročiach,

– žiadna kontrola komínov a servis ani opravy

– možnost umiestniena pod všetky typy podláh

Nevýhody:

– neohrieva úžitkovú vodu – je potrebné použiť samostatný ohrev vody,

– pre správne a efektívne fungovanie vyžaduje veľmi dobrú tepelnú izoláciu domu

– závislosť od cien elektriny (pokiaľ nevyužívame fotovoltiku).

Individuálne nacenenie a projekt vypracujeme na požiadanie do 2 pracovných dní.

Heat Decor
www.heatdecor.sk
D1 Center, Diaľničná cesta 22B
903 01 Senec, Slovakia
tel: 0905 986 600
email: info@heatdecor.sk

Zdroj: PR článok Eco Term Group s.r.o.