Partneri sekcie:

Pozrite si porovnanie rôznych tepelných izolácií.

Technické izolácie

Technické izolácie

V súčasnosti sa pri realizácii stavieb vo veľkej miere dbá na to, aby použité konštrukcie spĺňali tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne požiadavky. Aby sme danej konštrukcii dodali potrebnú vlastnosť, používame rozličné stavebné izolácie. V procese výstavby budovy alebo jej …
Tepelné izolácie z ovčej vlny

Tepelné izolácie z ovčej vlny

V súčasnom stavebníctve sa čoraz viac do popredia dostáva otázka potreby a používania kvalitných výrobkov, ktoré spĺňajú technické, ekonomické a ďalšie parametre z rozličných stránok, medzi nimi aj z ekologického hľadiska. Tieto požiadavky nepochybne spĺňajú materiály na prírodnej báze. V tepelnoizolačnej …
Zatepľovanie fasád

Zatepľovanie fasád

Najväčšou plochou a súčasťou obalovej konštrukcie každej budovy je jej obvodový plášť. Jeho zložitosť spočíva najmä v množstve, rozmanitosti a veľakrát aj v rozporuplnosti požiadaviek, ktoré sa na túto konštrukciu kladú. Musí byť dostatočne únosný, spoľahlivo chrániť vnútorné prostredie …
Izolačné materiály

Izolačné materiály

Na slovenskom trhu je v súčasnosti široká paleta izolačných materiálov, ktoré v sebe kombinujú rôzne vlastnosti. Často zostáva na konečnom investorovi, aby sa rozhodol pre konkrétny výrobok. Izolačné materiály by mali spĺňať určité podmienky, podľa ktorých sa …